Volvo Lastvagnar godkänner biobränslet HVO för samtliga motorer upp till Euro-6 och det är tydligt att både åkerier och transportköpare i Sverige är övertygade om bränslets tekniska fördelar och stora miljövinster. För ett mer fossilfritt körande behövs nu en snabb utbyggnad av produktionskapaciteten och ett pris som åkeribranschen klarar av.

HVO (Hydrerade Vegetabiliska Oljor) som till stor del produceras av avfallsprodukter i Sverige, fungerar som vanlig diesel och minskar CO2-utsläppen mellan 30 och 90 procent.

Transportbranschen arbetar med små marginaler och bränslet står för omkring 30% av kostnaderna. Investeringar i ökade produktionsvolymer av biobränslen är direkt beroende av efterfrågan, som i sin tur styrs av priset, vilket behöver vara föutsägbart över en längre tidsperiod.

Vi anser att klimatfrågan är en av våra största utmaningar och det är nu viktigt med en fortsatt satsning på HVO genom ökad produktion och ett pris som gynnar ett fortsatt positiv utveckling för HVO i Sverige, säger Lars Mårtensson, miljö- och innovationschef på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar visade 2007 upp sju lastbilar som alla drevs av olika biobränslen, där HVO var ett av dem. Några år senare, 2013, startade Volvo Lastvagnar tillsammans med Renova, DHL Freight och OKQ8 ett fältprov med sex Volvolastbilar för att se hur användningen av 100 % HVO påverkar motorernas prestanda och komponenter.

Fältprovet visar att HVO fungerar utmärkt i våra motorer och kan användas under samma förutsättningar som vanlig diesel. Det går även bra att fritt blanda diesel och HVO, säger Tobias Bergman, produktchef för alternativa bränslen och hybrider på Volvo Lastvagnar.

 

FAKTA:
HVO är en syntetisk diesel och framställs av förnyelsebara råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter från exempelvis slakteriavfall, tall- eller rapsolja. Bränslet kan distribueras via befintliga dieseldepåer och använder samma typ av tankar och munstycken som vanlig diesel. Beroende på råvaran reducerar HVO CO2-utsläppen mellan 30 och 90 procent.

Volvo Lastvagnar och alternativa bränslen: Volvo Lastvagnar arbetar på bred front med att ta fram lösningar för alternativa bränslen och hybrider. Man gör det för att minska den totala inverkan på klimatet och arbetar för visionen om hållbara transporter.

 

30 november, 2015

För ytterligare information kontakta:
Jan Strandhede
PR- & Marknadskommunikationsansvarig Sverige,
tel: 031-323 37 15
e-post: jan.strandhede@volvo.com

 

Link: www.volvotrucks.com/trucks/sweden-market/sv-se/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubId=19914