HVO får nu användas i Volvos entreprenadmaskiner, bränslet uppges minska koldioxidutsläppen kraftigt och ska inte kräva några anpassningar av motorn.

De fossila koldioxidutsläppen uppges minska med upp till 90 procent med HVO – hydrerad vegetabilisk olja som namnet till trots kan framställas även av animaliska fetter, till exempel slakteriavfall.

– Bränslen med minimerad klimatpåverkan har efterfrågats de senaste tio åren. HVO började framställas i större skala av finska oljebolaget Neste för cirka tio år sedan och användes i början som en blandkomponent för vanlig diesel för att förbättra kvaliteten, säger Ulf Stefansson och Bengt Johansson på Volvo CE.

– Den effektivare och renare förbränningen ger mindre sot i motor och reningssystem, som exempelvis påverkar partikelfilter med förbättrad livslängd i nyare maskiner, säger Fredrik Rigö på Volvos svenska återförsäljare Swecon.

Han betonar också att även äldre Volvomaskiner kan köras på HVO.

Enligt Volvo CE blandar de svenska oljebolagen i dag in upp till 50 procent HVO i standard MK1 diesel, på senare år har även ren HVO marknadsförts.

– HVO uppfyller alla krav på ett dieselbränsle för den europeiska marknaden utom densiteten som är lite för låg. HVO minskar både hälsovådliga ämnen och klimateffekten från avgaserna, säger Volvo CE:s representanter.

Tillverkaren avgör vilka standarder ett bränsle måste uppfylla om garantin ska gälla. Eftersom 100 procent HVO har lägre densitet än minimikravet i standarden har Volvo CE nu godkänt bränslet. Företaget har också utfört tester som ska ha gett ett positivt resultat. Bränslets lägre densitet innebär dock att vissa motorer kan tappa några procent prestanda lite beroende på bränslesystemets konstruktion, uppger Volvo CE.

Hur ser det ut med eventuella prisskillnader gentemot vanlig diesel och RME?

– Vet ej. Detta är en fråga för oljebolagen men då fossilt bränsle nu är rekordbilligt så antar jag att HVO är relativt dyrt. Detta borde dock drabba även FAME (RME), säger Ulf Stefansson och Bengt Johansson.

Enligt Swecon är priset något högre än för vanlig diesel, just för att dieselpriset är så lågt.

– Storkunder/åkerier har rapporterat att de kunnat förhandla ner priset till samma nivå som vanlig diesel. HVO ligger i dagsläget ca 20-30 öre mer per liter, säger Fredrik Rigö.

50-procentig HVO kan tankas vid ”vanliga mackar”, när det gäller ren HVO måste oljebolagen möjligen beställa hem varan, uppger Ulf Stefansson och Bengt Johansson som också tror att bränsleförbrukningen kan öka några procent med 100 procent HVO jämfört med diesel medan 100 procent FAME (RME) ska ge en betydligt högre förbrukning.

Användning av FAME (RMR) över sju procent som är standard i diesel rekommenderas inte av Volvo CE.

De konstaterar också att lastbilsmotorer måste miljöcertifieras för bränslen som avviker från standard EU-diesel, men att detta krav inte gäller för motorer till arbetsmaskiner.

Enligt Swecon är det bara att tanka och köra alla maskiner i alla applikationer. Fredrik Rigö noterar att det alltid är upp till kunden själv att välja bränsle, men att det finns skillnader mellan de olika alternativen.

Vid användning av RME behöver motorn anpassas för att det ska fungera, till exempel kan man behöva göra dubbla oljebyten. Vid användande av 100 procent RME så är bränslet inte godkänt i de nyare Volvomaskinerna med dieselpartikelfilter. HVO har god köldtålighet och drabbas heller inte av den biologiska tillväxt som RME har vid längre lagringstider.

 

Fakta

HVO står för Hydrogenated Vegetable Oil (hydrerad vegetabilisk olja).

Namnet till trots kan det också baseras på animaliska fetter, till exempel slakteriavfall.

HVO framställs genom att fetterna processas med vätgas under inverkan av en katalysator. Resultatet blir ett drivmedel för dieselmotorer som kan användas i stället för diesel eller blandas in i diesel.

Produkten ska kemiskt sett vara identisk med fossil diesel, för att få användas i dieselmotorer krävs dock ett godkännande från tillverkaren om garantierna ska gälla.

 

Källa: Svenska Petroleum och Biodrivmedelinstitutet.

Link: www.entreprenad.com/kategorier/alla/volvo-godtar-hvo/