Olika typer av bränsle och teknik passar olika typer av transporter, industrier och fordon, och därför kan det som företag löna sig att ta reda på vad som passar det bäst.

På Biofuel Express har vi gjort en snabb och enkel översikt över vilka fordonstyper som är bäst lämpade för vissa transportslag:

HVO i städerna

För tätorter är det mycket meningsfullt att konvertera till HVO100 Förnybar Diesel, särskilt när det gäller skåpbilar och tung trafik som har stadstrafik. Här kan HVO bidra till ett minskat utsläpp av skadliga partiklar och växthusgaser samt mindre buller i närmiljön. För personbilar och mindre fordon kan elektrifiering vara ett alternativ.

Biodiesel för längre internationella transporter med flera stopp

Om man kör långa sträckor utanför städerna i områden med ett kuperat eller bergigt landskap eller med mycket trafik, där det finns stor sannolikhet för många stopp, är biodiesel den idealiska lösningen. Läs mer om B100 Biodiesel RME Premium och HVO100 Förnybar Diesel.

Flytande biogas (LBG) för de längre transportvägarna – upp till 700 km

För de längre transportvägarna, där körningen främst går över raka och fasta vägar med få stopp, är biogas en riktigt bra lösning. Biogas kräver planering och omfattande kunskap om tankningsalternativ på de fasta sträckorna för att optimera transporten. Läs mer om biogas här.

Naturligtvis måste många andra saker också beaktas vid omställning till grön energi, som ekonomi, fordonens livscykel med mera, vilket kan påverka det slutliga valet.

Om dina kunder ställer krav på fossilfritt bränsle, så har vi lösningen för dig…

Om du vill ha ett mer konkret erbjudande om en grön energiform som är anpassad till ditt företag får du gärna kontakta oss för ett icke-bindande erbjudande:

Jacob Nilsson 
jn@biofuel-express.com
+46 (0) 76 30 66 370

Andreas Skarstedt
as@biofuel-express.com
+46 (0) 735 304 670