Sveriges nya oceangående forskningsfartyg, Svea, seglar på fossilfri HVO Förnybar Diesel – et 100% förnybart dieselalternativ, som med sina unika produktegenskaper är ett naturligt val för sjöfart, utan att kompromissa med kvalitet eller säkerhet.

 

Forskningsfartyget R/V Svea är särskilt anpassat för forskning och miljöövervakning av Östersjön och Västerhavet. Fartygets kärnverksamhet är ekosystemundersökningar med fokus på regelbunden övervakning av fiskbestånd och vattenkvalitet av SLU och SMHI.
Dessutom används fartyget för forskning om klimatförändringar, kartläggning och övervakning av marin biodiversitet, forskning om övergödning, mätningar av koldioxid och den försurning av haven som koldioxiden orsakar, och mätning av syre och utbredningen av syrefria och syrefattiga bottnar.

 

Svea är det senaste exemplet på en framgångsrik maritim operation på Neste MY Förnybar Diesel™ HVO100 från Biofuel Express till färjor i bl.a. Köpenhamn, Göteborg och Kalifornien.

 

Fördelarna med Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO) för maritim användning:

  • 100% hållbart dieselalternativ (BTL / biomass-to-liquid)
  • Upp till 90% CO₂ reduktion
  • Luktfri och färre partiklar
  • Mindre rökutveckling
  • Ingen bakterietillväxt (dieselpest)
  • Inga filterblockeringar från sediment
  • Ingen vattenuppsamling i tanken
  • Stabila lagringsegenskaper – förlorar inte kvaliteten

 

Kontakta oss redan idag och hör mer om fördelarna med fossilfri diesel HVO till maritim användning, eller läs mer om HVO100 från Biofuel Express på www.biofuel-express.com/hvo.

 

 

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

 

Läs mer om Forskningsfartyget R/V Svea på:
https://www.slu.se/institutioner/akvatiska-resurser/forskningsfartyg/fakta-om-fartyget/