BAREKRAFTIGHET

Bærekraftighet for Biofuel Express er ikke noe vi gjør ved siden av – det er selve drivkraften til at vi eksisterer og agerer i denne bransjen.

Biofuel Express retningslinjer for bærekraft harmoniserer økonomi med miljø og sosialt ansvar, og vi tar sikte på å hele tiden bli bedre på disse områdene gjennom våre miljømål.
Bærekraftperspektivet er nærværende i hver eneste forretningsaktivitet hos Biofuel Express – fra hvordan vi behandler våre kunder og hverandre innen virksomheten til de lokalsamfunn vi opererer i, for å sammen redusere miljøpåvirkningen.

Transportsektoren står i dag for en stor andel av alle karbondioksidutslipp fra fossile drivstoff. Biofuel Express har som mål å erstatte fossile drivstoff med fornybare og bærekraftige alternativ, og dermed redusere den negative miljøpåvirkningen. Vi er en troverdig og pålitelig partner i transportindustrien, og er direkte involvert i å realisere målet om utslippsreduksjon frem til å bli helt fossilfri.

Våre produkter bidrar til bedre luftkvalitet, og kan stolt vise til markedets beste klimaegenskaper som kan redusere klimagassutslippet med 70–90 % sammenlignet med tilsvarende fossile produkter.

Biofuel Express innehar et bevis for bærekraftighet utstedt av Energimyndigheten, og garanterer at man har et kontrollsystem på plass som sikrer sporbarhet og bærekraftighet av omsatte mengder biodrivstoff. Vårt pålitelige distribusjonsnettverk drives av fornybare drivstoff som garanterer en fossilfri leveringkjede hele veien fra fremstilling til kunde.

De seneste 10 årene har vi på det nordiske markedet satset for å hjelpe kundene våre til vesentlig redusere klimagassutslipp i trafikken, og i 2018 reduserte vi GHG-utslippene med 200.000 tonn – like mye som 72.000 personbiler slipper ut i løpet av et år.

Bli karbondioksidnøytral sammen med oss og bidra til en bedre fremtid!

Les mer om fordelene med våre kvalitets

75%

Samlet CO₂-reduksjon
er 2018

200.000 tons

CO₂-reduksjon er 2018,
som tilsvarer 72.000 personbiler

10 ÅR

Erfaring med å konvertere
til fossilfritt drivstoff

100%

Fossilfritt
fokus

KVALITET OG MILJØ

Biofuel Express er ISO-sertifisert på våre kvalitets- og miljøstyringssystemer, som viser vår kontinuerlige innsats og strategiske fokus på miljø og kvalitetssikring av prosesser.

Pålitelighet og bærekraftighet er nøkkelfaktorer for oss. Vår ISO-sertifisering i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 innebærer at våre kunder og samarbeidspartnere kan kjenne seg trygge på at vi systematisk forbedrer vår kvalitet og fokus på et bærekraftig miljø, og sikrer i tillegg at vi lever opp til våre kunders krav.

ISO 9001 er en internasjonal standard for kvalitetsstyringssystem, og innebærer at vi aktivt arbeider på å hele tiden forbedre vår virksomhet og prosesser, samt å sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

ISO 14001 er en internasjonal standard for miljøstyringssystem som sikrer at vi kontinuerlig arbeider for å redusere vår negative påvirkning på miljøet, og at vi overholder gjeldende lovkrav.

Sertifiseringen ble gjennomført av Scandinavian Business Certification i henhold til SS-EN ISO 9001:2015 og SS EN ISO 14001:2015 standardene.