HÅLLBARHET

Hållbarhet för Biofuel Express är inte någonting vi gör vid sidan om – det är drivkraften till att vi finns och agerar inom denna bransch.

Biofuel Express hållbarhetspolicy harmoniserar ekonomi med miljö och socialt ansvarstagande, och vi siktar på att ständigt bli bättre på dessa områden genom våra miljömål.
Hållbarhetsperspektivet är närvarande i varenda affärsaktivitet inom Biofuel Express – från hur vi behandlar våra kunder, till varandra inom företaget, samt samhällena som vi verkar i, för att tillsammans minska påverkan på miljön.

Transportsektorn står i dag för en stor andel av alla koldioxidutsläpp från fossila bränslen. Biofuel Express syfte är att ersätta fossila drivmedel med förnybara och hållbara alternativ, och därmed minska den negativa miljöpåverkan. Vi är en trovärdig och pålitlig partner inom transportbranschen, och är direkt involverade till att förverkliga Sveriges ambition om att bli fossilfritt till år 2045.

Våra produkter bidrar till bättre luftkvalitet och stoltserar med marknadens bästa klimategenskaper som kan reducera växtgasutsläppen med 70–90%, jämfört med dess fossila motsvarighet.

Biofuel Express innehar ett Hållbarhetsbesked, utfärdat av Energimyndigheten, som garanterar att man har ett kontrollsystem på plats som försäkrar spårbarhet och hållbarhet av omsatta mängder biodrivmedel. Vårt pålitliga distributionsnätverk drivs av förnybara bränslen som garanterar en fossilfri leveranskedja hela vägen från tillverkning till kund.

Under de senaste 10 åren har vi på de nordiska marknaderna gjort satsningar för att hjälpa våra kunder att avsevärt reducera växthusgasutsläppen i trafiken och under 2018 har vi reducerat GHG utsläppen med 200.000 ton – lika mycket som 72.000 personbilar släpper ut under ett år.

Bli fossilfri tillsammans med oss och bidra till en bättre framtid!

B100 Biodiesel RME
Förnybar Diesel HVO
forskelle i brændstoftyper

70%

Samlad CO₂-reduktion år 2019

232.000 TONS

CO₂-reduktion år 2019 som motsvarar 74.000 personbilar

10 ÅR

Erfarenhet av att konvertera till
fossilfritt bränsle

100%

Fossilfritt
fokus
ISO certificeringer
certificering

KVALITET OCH MILJÖ

Biofuel Express är ISO-certifierat på våra kvalitets- och miljöledningssystem, vilket visar vår kontinuerliga insats och strategiska fokus på miljö och kvalitetssäkring av processer.

Pålitlighet och hållbarhet är centrala faktorer för oss. Vår ISO-certifiering enligt ISO 9001 och ISO 14001 betyder att våra kunder och samarbetspartners kan vara säkra på att vi systematiskt förbättrar vår kvalitet och fokus på en hållbar miljö och dessutom säkerhetsställer att vi lever upp till våra kunders krav.

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem, som innebär, att vi aktivt arbetar på att ständigt förbättra företaget och våra processer, samt säkra kvaliteten på våra tjänster och produkter.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem, som säkerställer, att vi kontinuerligt arbetar för att minska vår negativa påverkan på miljön, och att vi följer tillämpade lagkrav.

Certifieringen genomfördes av Scandinavian Business Certification enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015 standarderna.

Våra ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 certifikat kan ses här