Biofuel Express är ett företag vars kärnvärden är klimatet och miljön, och därför är det också viktigt för oss att skapa öppenhet kring vårt hållbarhetsarbete. Arbetet fram till 2021 och ambitionerna för framtiden anges därför i den senaste hållbarhetsrapporten.

På Biofuel Express hjälper vi våra kunder att minska koldioxidutsläppen från sina transporter, vilket är en viktig del av verksamheten, men Biofuel Express egen resa och interna arbete med miljö, klimat och sociala förhållanden är också relevant för att fortsätta i en positiv och sund riktning.

Rapporten innehåller:

  • Detaljer om Biofuel Express som företag
  • Åtaganden i fråga om globala ramar
  • Verktyg för hållbarhetsstyrning
  • Initiativ för ett hållbart klimat
  • Socialt ansvar
Läs rapporten