Som första huvudstad i världen har Stockholmsregionen nu en 100% fossilfri busstrafik.

För tio år sedan satte Region Stockholm ett ambitiöst mål om att all kollektivtrafik på land skulle drivas med 100% fossilfritt drivmedel i 2025. Tack vare målinriktat arbete nåddes detta mål redan i september 2018, sju år före utsatt tid.

Biofuel av typen B100 Biodiesel RME och HVO100 Förnybar Diesel har samlat sett varit den största bidragande faktorn till konverteringen till en 100% fossilfri kollektivtrafik i Stockholm. Totalt används fossilfri biofuel i 64% av bussarna i Stockholm.
Biofuel säkrar ett antal fördelar, utöver att vara ett fullt förnybart alternativ. HVO klassificeras exempelvis som det mest miljövänliga bränslet av Energimyndigheten med en CO2-reduktion på upp till 90% och färre lokala partiklar.

 

Fördelningen mellan SL:s olika miljöklassade drivmedel:
(RME och HVO = biofuel)
Andel bussar med RME (Rapsmetylester): 51%
Andel bussar med HVO (Hydrerad vegetabilisk olja): 13%
Andel bussar med biogas: 15%
Andel bussar med etanol: 21%

Källa: https://sl.se/sv/info/om-sl/hallbarhet/miljo/

 

Se videon här:

 

Vi hjälper gärna till med råd om säker konvertering till fossilfri biodiesel
Som bränsleleverantör till bussoperatörerna i Stockholmregionen, har Biofuel Express varit en viktig samarbetspartner och arbetat tätt ihop med bussbolagen i omställningen från fossil diesel till fossilfri biofuel.
Vi är specialister i rådgivning och beräkning av fördelarna av fossilfritt bränsle, och erbjuder B100 biodiesel RME och HVO100 Förnybar Diesel av absolut högsta kvalitet som är tillgänglig på marknaden.

 

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40