Slam och kommunalt avfall som en del av framtidens bränsleresurs

Neste, vår partner och världens ledande producent av förnybar diesel t.ex. HVO100 Neste MY Förnybar Diesel, ör att utöka sitt utbud av avfallsresurser.

Avfallsbaserat bränsle kategoriseras som 2:a generationens biobränsle.

En av resurserna som man därför tittar mycket på är slam, kommunalt avfall och brunt fett från t.ex. restaurangkök.

Fast avfall från det kommunala kan bestå av nästan allt kasserat material, beroende på lagstiftningen och graden av återvinning på en viss plats.

Syftet är att utforska outnyttjade fasta avfallsströmmar som kan utnyttjas. Utmaningen är att hitta lämpliga källor och platser där effektiva värdekedjor kan skapas som ger möjlighet att gå från avfallsinsamling via förbehandling och slutligen raffinering.

Genom att utforska olika råvaror och deras potential att återvinnas som bränsle används annars outnyttjade resurser, samtidigt som den ökade efterfrågan på förnybara energikällor kan tillgodoses genom att öka och utöka utbudet av avfallsresurser.

Om du är osäker på om ditt produktionsavfall kan användas som avfallsresurs för biobränslen, då kan du kontakta Neste direkt.

Vill du höra mer om HVO100 Förnybar Diesel?

Låt en rådgivare kontakta dig:

Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

2022-05-24T10:58:08+02:00
Go to Top