Vintrarna har blivit kortare. Jämfört med för 30 år sen har vintrarna generellt sett blivit en hel månad kortare per år, medans vi fortfarande gör så att klimatet påverkas negativt och orsakar temperaturerna att stiga ytterligare.

I den nuvarande hastigheten och med de utsläpp som släpps ut, förutser forskare att skidindustrin troligen kommer att läggas ner inom de närmaste 80 åren med undantag för väldigt få platser som antingen ligger väldigt högt upp eller väldigt norr ut.

Varje dag eller vecka som skidorten förlorar av skidsäsongen orsakar problem för industrins ekonomi och överlevnad, och därför kommer semesterorterna också behöva tänka smartare och börja sätta ambitiösa miljö- och klimatmål. Det kan hjälpa både med att skapa en image och ge en marknadsfördel att göra en ansträngning för klimatet, men sen är det också nödvändigt för skidindustrin själv att ta en ledande roll i klimatkampen, för att slippa se hela industrin smälta bort så att säga…

Ladda ner skidbroschyr
Jag ger härmed tillstånd för Biofuel Express att behandla och lagra mina uppgifter.
Jag ger härmed tillstånd för Biofuel Express att kontakta mig därefter pr. mail och / eller telefon.

Lösningen

Flera semesterorter har redan tagit ställning och börjat omställningsprocessen genom att klimatneutralisera semesterorten med hjälp av solpaneler, elektrifiering, återvinning med mera. Men mer kan och måste göras av fler människor.

En av de tunga CO2-syndarna är framför allt de stora dieselfordonen som snöplogar och pistmaskiner. I det här fallet kan det vara fördelaktigt att minska på CO2-utsläppen genom användandet av förnybara och fossilfria biodiesel som (HV100) Neste MY Förnybar Diesel, vilket både kan

  • minska CO2-utsläppen med upp till 90 % jämnfört med vanlig diesel,
  • men också minska lokala partikelutsläpp med upp till 33 %,

vilket är en stor fördel för lokalsammhället, anställda och gäster.

I förhållande till detta är det viktigt att skidorten kan dokumentera och styrka sina framsteg, så att både intressenter, aktieägare och gäster kan få en korrekt övergripande bild över arbetet med att minska CO2-utsläppen. För att göra det så enkelt och rakt på sak som möjligt för skidorterna, har Biofuel Express, bland annat, utvecklat Biofuel Express Insight, som kan hjälpa att skapa en överblick över CO2-reduceringar, bränsleförbrukning, råmaterial och dess ursprung. På det här viset kan skidorten mycket enklare spåra, reglera samt nå deras miljö- och klimatmål baserat på relevanta parametrar så som resurser, ekonomi och tekniskt liv.

Du är välkommen att kontakta oss utan förpliktelser för att höra hur din skidort kan reducera sitt CO2-utsläpp och påbörja omställningsprocessen mot fossilfritt bränsle – med en gång!

Liene Norberg

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 763 464 240