Den svenska regeringens ansökan om att förlänga skattebefrielsen för höginblandade, flytande biobränslen har godkänts av EU-kommissionen.

Beslutet innebär att B100 Biodiesel RME och HVO100, som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2022.

Beslutet bidrar till utvecklingen mot mer hållbara transporter och att göra Sverige mindre beroende av fossila bränslen.

Regeringen har för avsikt att fortsätta sitt arbete inom EU för att biodrivmedel, även efter 2022, ska kunna gynnas framför fossila alternativen.

Kontakta oss gärna om du vill höra mer:

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17

Bränsle