Konsoltanke

Vi kan levere enkeltvæggede konsoltanke i størrelsen 6 m³ til 100 m³ med mulighed for opdeling i flere rum til forskellige væsker hvis dette ønskes.  Overjordiske tanke kan fås med den ønskede bestykning og indvendige coatning. Tanke kan leveres som dieselolietanke, benzintanke, biodieseltanke, fyringsolietanke.

Om Biofuel Express

Biofuel Express är ett grön skandinavisk oljebolag, med fokus på försäljning av högkvalitativa bränslen. Vi är specialister på tillgångar konvertering från diesel till 100% biodiesel drift, och i tanknings utrustning för bussar, lastbilar och bilar. Vår produkt kan tankas direkt från våra tankställen i Sverige till konkurrenskraftiga priser, eller kan levereras till våra kunders egna tankar.

Kundservice

Om du har frågor angående en order, eller vissa produkter kan du kontakta oss på: mail@biofuel-express.com eller

Biofuel Express AB   |   Östervångsplan 15   |   SE-261 44 Landskrona, Sweden