Diesel HVO
Diesel HVO

Diesel HVO


Artikel nummer 100.230
Framtidens fossilfria diesel

HVO är ett helt förnybart dieselalternativ baserat på avfall och restprodukter och som kan reducera dagens CO2-utsläpp med upp till 90 procent.

Alla lastbilar och busser som går att tanks med diesel kan köras på HVO.

Den syntetiska dieseln HVO, är en diesel som framställs av förnybara råvaror som vegetabiliska och animaliska fetter. Bränslet är verifierat samt miljömässigt och socialt hållbart.

Dieseln kan distribueras effektivt i befintliga depåer, tankbilar och stationer. Minskningen av växthusgasutsläpp – en av de bästa på marknaden – är upp till 90 procent tack vare avfall och restprodukter som bas.

Scania og Volvo Lastvagnar er certifierat för syntetisk diesel.

Fakta om Diesel HVO
-HVO är helt framställd från förnybara komponenter. Det gör att den har en koldioxidbesparing på upp til 90 % och en förnybar andel på 100 %. Ett fordon som tankar HVO reducerar därmed utsläppet av fossila växthusgaser med upp till 90 % jämfört med om fordonet som skulle använt helt fossil diesel.

-HVO är f.n. skattebefriat i Sverige.

-HVO uppfyller CEN TS 15940 specifikationen och uppfyller Diesel EN 590 krav utom densitet som är lägre.

Visa mer
Visa mindre

Om Biofuel Express

Biofuel Express är ett grön skandinavisk oljebolag, med fokus på försäljning av högkvalitativa bränslen. Vi är specialister på tillgångar konvertering från diesel till 100% biodiesel drift, och i tanknings utrustning för bussar, lastbilar och bilar. Vår produkt kan tankas direkt från våra tankställen i Sverige till konkurrenskraftiga priser, eller kan levereras till våra kunders egna tankar.

Kundservice

Om du har frågor angående en order, eller vissa produkter kan du kontakta oss på: mail@biofuel-express.com eller

Biofuel Express AB   |   Östervångsplan 15   |   SE-261 44 Landskrona, Sweden