De flesta har kanske hört om Power2X och du har absolut inte missat det om du bara är det minsta intresserad av energi. Men vad är Power2X, varför behövs det alls och hur fungerar det? Vi har försökt sätta ord och bilder på detta för att ge en större förståelse för framtidens förnybara energiform.

Behovet av ett nytt energisystem

Power2X kommer att förändra hela det befintliga energisystemet, där vi i framtiden kommer att få vår energi från många olika källor och tekniker, vilket är väldigt intressant.

Under de senaste åren har många av de förnybara energikällorna, som vind och sol, varit beroende av vädret, som har sina begränsningar. Produktionskostnaderna för el har sjunkit och vi är ibland i en situation där vi har överskott av förnybar energi från dessa källor. Hittills har det funnits två alternativ. Antingen saktar man ner vindkraftverken och kopplar ur solcellerna och förlorar därmed produktionen, eller så har den sålts extremt billigt – vi har till och med betalat för att skicka elen till exempelvis Norge. Här används den för att pumpa upp vatten i vattenreservoarer, vilket därigenom kan producera förnybar energi, som vi kan köpa tillbaka dyrt när det inte blåser, och solen har gått ner. Ett sådant energisystem har därför sina begränsningar och nackdelar i och med att det är beroende av andra t.ex. andra länder och det inte fullt ut utnyttjar energikällorna.

Power2X

Hur fungerar Power2X?

Power2X är ett tekniskt genombrott där överskottsenergin kan användas för att producera väte. Detta väte kan sedan vidarebearbetas tillsammans med till exempel CO2 till metan eller metanol, och därmed har vi energi i former som kan lagras och transporteras. Detta är en revolutionerande förändring av hela energisystemet som kan bidra till att skapa ett större användning av de gröna energikällorna. Men förutsättningen för detta är hållbarhet, och det kräver att CO2 för Power2X-teknikerna extraheras med grön teknik. Så det måste finnas krav på renheten av CO2 och dokumentation för detta. Här är biogasanläggningarna väldigt intressanta, eftersom det redan finns relativt rena CO2-flöden som hittills bara har släppts ut i atmosfären.

På Biofuel Express är vi medvetna om den potential som dessa anläggningar har och arbetar aktivt för att förverkliga värdeskapande från denna resurs som hittills bara har setts som en rest- eller avfallsprodukt.