Power-to-X och dess relation till gröna bränslen

Power-to-X är ett av de stora konversationsämnena när det gäller hållbara energikällor i framtiden. Power-to-X beskriver processen med att omvandla grön energi som sol eller vindenergi via elekrolys till lagringsbart väte. X står för en teknik som kan bli många olika typer av energi. En av energityperna är gröna bränslen som t.ex. e-diesel.

Vad är e-bränslen?

E-bränsle och e-diesel är syntetiska bränslen som kan framställas med Power-to-x-tekniken där kol läggs till vätet i en syntesprocess. Själva namnet kommer från elektrolysdelen av power-to-x-tekniken, vilket kallas för electrofuel (elektrobränsle), vilket förkortas till e-fuels.

Hur passar e-diesel in på den nya bränslemarknaden?

Kommer den interna förbränningsmotorn att fasas ut? Det gör den nog i längden – men det kan ta lång tid, och e-diesel går att använda i förbränningsmotorn. Faktum är att många bilar och speciellt lastbilar och bussar har lång teknisk livslängd, och därför kan elbränslen som t.ex. e-diesel vara ett bra alternativ på sikt för de tunga transporterna, där tekniken och skalningen av e-fordon fortfarande har en bit kvar när det gäller att klara av alla tunga transporter.

Därför kommer lösningar som biodiesel att vara det bästa alternativet till fossila bränslen även i fortsättningen för de många fordon med förbränningsmotorer som kommer att finnas kvar ute på vägarna under de kommande 15 till 25 åren.
De bilar som tillverkas idag har en livslängd på mer än 20 år framåt eftersom tekniken hela tiden blir bättre. Det innebär att det måste finnas fossilfria bränslealternativ som t.ex. e-diesel och biodiesel, som kan komplettera varandra för att driva de många förbränningsfordonen på ett hållbart sätt.

Här utgör biodiesel som t.ex. HVO100 Förnybar Diesel och B100 Biodiesel RME Premium lösningar som kan användas direkt och bidra till att sänka koldioxid-utsläppen med upp till 90 % i jämförelse med vanlig diesel.

Vill du veta mer om våra gröna bränslen?

Låt en rådgivare kontakta dig:

Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

2022-06-20T14:16:06+02:00
Go to Top