Vi kan nu välkomna Karina Bang till redovisningsavdelningen.

Karina är utbildad inom bokföring och ser fram mot att arbeta i en växande bransch där hon kan bidra till att påverka den gröna dagordningen. Karina är otroligt aktiv och har vid sidan av arbetet en hektisk vardag med idrott och tävlingsridning. Detta gör att hon trivs i en dynamisk miljö där det hela tiden händer mycket.

Du kan kontakta Karina på ka@biofuel-express.com och på tel.: +45 31 53 95 00.