Biofuel Express har fått förstärkning till den svenska marknaden genom en ny försäljningschef, Martin Hansson, som kommer ansvara för den tunga transporten i Sverige.

Martin har många års erfarenhet inom biobränslebranschen och har därför stor kännedom både om produkterna och vad som händer på marknaden.

Martin betonar särskilt att produkterna har stor betydelse för den gröna agendan och är bra för miljön, vilket han ser som en stor fördel i sitt arbete.

“När mina barn var små och jag arbetade inom biobränslebranschen, tyckte de det var så häftigt att deras pappa arbetade med något som var bra för miljön. När de hade miljövecka i skolan skrev de om sitt fars arbete. Det gör en stolt förstås”, säger Martin om sitt arbete i branschen och vilken betydelse det har för honom.

Martin kan kontaktas via e-post mh@biofuel-express.com eller på telefon +46 720 801 200.