MOT EN BÆREKRAFTIG FREMTID

ETT SKRITT AV GANGEN

MOT EN BÆREKRAFTIG FREMTID

ETT SKRITT AV GANGEN

Bærekraftige produkter

Som støtter den grønne agendaen

Biofuel Express jobber aktivt for å konvertere tungtransport til fossilfritt drivstoff og for å dekarbonisere hele kundens forsyningskjede – vårt mål er å være en del av hele reisen og gjøre våre kunders vei til mindre CO2-utslipp så enkel som mulig gjennom våre fornybare produkter og gjennom vår veiledning og ekspertise.

Målet om å dekarbonisere transportsektoren og våre kunders forsyningskjeder innløses først og fremst gjennom våre fornybare og bærekraftige produkter som HVO100 Renewable Diesel, B100 Biodiesel RME Premium og biogass. Alle disse produktene har flere miljømessige og klimatiske fordeler og støtter bærekraftige forsyningskjeder ved å være laget av enten fornybare råvarer eller avfall.

Bærekraftige produkter

Som støtter den grønne agendaen

Biofuel Express jobber aktivt for å konvertere tungtransport til fossilfritt drivstoff og for å dekarbonisere hele kundens forsyningskjede – vårt mål er å være en del av hele reisen og gjøre våre kunders vei til mindre CO2-utslipp så enkel som mulig gjennom våre fornybare produkter og gjennom vår veiledning og ekspertise.

Målet om å dekarbonisere transportsektoren og våre kunders forsyningskjeder innløses først og fremst gjennom våre fornybare og bærekraftige produkter som HVO100 Renewable Diesel, B100 Biodiesel RME Premium og biogass. Alle disse produktene har flere miljømessige og klimatiske fordeler og støtter bærekraftige forsyningskjeder ved å være laget av enten fornybare råvarer eller avfall.

Avkarbonisering
av forsyningskjeder

Som selskap har vi alle et ansvar ikke bare når det kommer til vår egen reise, men også våre beslutninger i partnere og leverandører påvirker virksomheten – Du er bare så god som det “svakeste” leddet i leverandørkjeden din. En del av å avkarbonisere bedriften din er også å se på hele forsyningskjeden og sørge for å kreve handling fra andre også. Hvis du trenger hjelp til å dekarbonisere hele forsyningskjeden din, er vi de rette partnerne for å gjøre det.

Bli fossilfri
Supply chains

Råvarer

Fornybare og avfallsbaserte råvarer

Våre råvarer består hovedsakelig av enten fornybare råvarer eller avfall og rester.

B100 Biodiesel RME Premium er produsert av raps, hvor ca. halvparten av rapsen brukes til dyrefôr.

HVO100 Renewable Diesel består først og fremst av rester fra kjøtt- og fiskeindustrien, men også av f.eks. brukt matolje eller rester og avfall fra tilberedning av vegetabilsk olje.

Det er spesielt viktig for oss å ikke gå på akkord med kvaliteten og opprinnelsen til materialene, og derfor må det ikke komme i konflikt med matproduksjon, avskoging eller belaste klima og miljø.

Det er også derfor hele prosessen rundt råvarene er ISCC-sertifisert, som har som formål å skape åpenhet mot bærekraftige løsninger og deres forsyningskjeder.

Gå til ISCC-sertifisering

Biofuel Express Insight

Transparens er veien videre

Våre produkter bidrar til bedre luftkvalitet og har markedets beste miljøegenskaper som reduserer klimagassutslipp med opptil 70-90 %, sammenlignet med fossile motstykker.

For å sikre sporbarheten til produktene og deres reduksjoner, har vi utviklet Biofuel Express Insight med mål om å gi full åpenhet. Vårt pålitelige distribusjonsnettverk drives av fornybart drivstoff som garanterer en fossilfri forsyningskjede hele veien fra produksjon til kunde.

Biofuel Express Insight skaper full åpenhet ved å:

  • Holde styr på drivstofforbruket

  • Gi full oversikt over CO2-reduksjonen

  • Sikre innsikt i de ulike råvarene og deres opprinnelse

  • Enkel nedlasting av bærekraftsrapporter

Mer om Biofuel Express Insight

BÆREKRAFT

Drivkraften til vår eksistens og drift i denne bransjen

Et ønske om forbedring

Biofuel Express sin bærekraftspolitikk harmoniserer økonomi med miljømessig og sosialt ansvar, og vi har som mål å kontinuerlig forbedre oss på disse områdene. Bærekraftsperspektivet er tilstede i enhver forretningsaktivitet – fra hvordan vi behandler kundene våre til hverandre i selskapet, så vel som lokalsamfunnene vi opererer i, for i fellesskap å redusere miljøpåvirkningen.

En ambisjon basert på bærekraft

Transportsektoren står for en stor andel av alle karbondioksidutslipp gjennom fossilt brensel. Biofuel Express’ formål er å erstatte fossilt brensel med fornybare og bærekraftige alternativer, og dermed redusere den negative miljøpåvirkningen. Vi er en pålitelig partner i transportindustrien og er direkte involvert i å realisere landenes ambisjoner om å redusere utslipp og til slutt bli fossilfrie.

Fremtiden for bærekraft

I løpet av det siste tiåret har vi gjort en innsats i de nordiske markedene for å hjelpe våre kunder med å redusere klimagassutslippene betydelig, og reisen fortsetter. Biofuel Express sin vekstreise fortsetter med nye markeder i Europa, nye stasjoner og en fortsatt ambisjon om å være den ledende spesialisten på grønne drivstoff…