Biofuel Express er et selskap hvis kjerneverdier er klima og miljø, derfor er det viktig for oss å ha åpenhet rundt bærekraftsarbeidet vårt. Arbeidet i 2021 og ambisjonene for fremtiden fremgår av den siste bærekraftsrapporten.

Hos Biofuel Express hjelper vi våre kunder med å redusere CO2-utslippene fra transport, og det er en vesentlig del av virksomheten, men Biofuel Express’ egen reise og interne arbeid med miljø, klima og sosiale forhold er også relevant for å gå i positiv og sunn retning.

Rapportens innhold:

  • Detaljer om selskapet Biofuel Express
  • Forpliktelser til globale rammeverk
  • Bærekraftige styringsverktøy
  • Bærekraftige klimatiltak
  • Sosialt ansvar
Les rapporten