Som den første hovedstaden i verden, har Stockholmsregionen nå busstrafikk som er 100 % fossilfri.

For ti år siden satte Region i Stockholm et ambisiøst mål om at all kollektivtrafikk på land skulle drives med 100 % fossilfritt drivstoff i 2025. Takket være målrettet arbeid ble dette målet oppnådd allerede i september 2018, syv år før utsatt tid.

Biodiesel av typen B100 Biodiesel RME og HVO100 Fornybar Diesel har samlet sett vært den største bidragsfaktoren til konverteringen til 100 % fossilfri kollektivtransport i Stockholm. Totalt brukes fossilfri biodiesel i 64% av bussene i Stockholm.
Biodiesel har en rekke fordeler, i tillegg til å være et fullt fornybart alternativ. HVO klassifiseres for eksempel som det mest miljøvennlige drivstoffet av den svenske Energimyndigheten med en CO2-reduksjon på opptil 90% og færre lokale partikler.

 

Fordelingen mellom SLs ulike miljøklassifiserte drivstoffer:
(RME og HVO = biodiesel)
Andel busser med RME (Rapsmetylester): 51%
Andel busser med HVO (Hydrert vegetabilsk olje): 13%
Andel busser med biogass: 15%
Andel busser med etanol: 21%

Kilde: https://sl.se/sv/info/om-sl/hallbarhet/miljo/

 

Se videoen her:

 

Vi hjelper gjerne til med råd og sikker konvertering til fossilfri biodiesel
Som drivstoffleverandør til bussoperatørene i Stockholmsregionen, har Bioful Express vært en viktig samarbeidspartner og arbeidet tett sammen med busselskapene i omstillingen fra fossilfri diesel til fossilfri biodiesel.
Vi er spesialister innen rådgivning og beregning av fordelene med fossilfritt drivstoff, og tilbyr B100 biodiesel RME og HVO100 Fornybar Diesel av absolutt høyeste kvalitet som er tilgjengelig på markedet.

 

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40