De siste årene har det blitt gjort mye for å isolere husene bedre, gjøre dem selvforsynt, få solceller på taket og mye mer. Men selv om det har vært mye mer fokus på bærekraftige løsninger innen bygg, fyller byggebransjen fortsatt en del av helhetsbildet når det gjelder miljø og klima.

Bygge- og anleggsbransjen utgjør ca. 40% av verdens totale CO2-utslipp [1]. Så det er en enorm klimasynder som fyller utrolig mye i den samlede statistikken.

Dette betyr at noe fortsatt trenger å skje i denne bransjen, og at mye mer kan gjøres for å f.eks. redusere CO2-utslipp og partikkelutslipp. Dette kan være til stor nytte for både klimaet og befolkningen i byene, men spesielt også for de ansatte i bransjen, som hver dag utsettes for et dårlig lokalt miljø og inhalerer skadelig partikler.

En av løsningene som kan bidra til å restrukturere og forbedre bransjen relativt raskt uten store initiativer og investeringer er HVO100. HVO100 har den fordelen at den ikke krever noen kjøretøymodifikasjoner, da spesifikasjonene er identiske med vanlig diesel, og kan derfor brukes 100 % ren eller blandet med fossil diesel. Dette vil gjøre det enkelt for alle bedriftens maskiner og transportkjøretøy å bytte til et fossilfritt alternativ i henhold til selskapets ønsker og finanser. I tillegg vil det også være lettere å sette ambisiøse klimamål, måle og organisere deretter.

Det som gjør Neste MY Renewable Diesel spesielt gunstig for byggebransjen er:

  • At skadelige partikler reduseres med opptil 33 %

    • Dette betyr at luften rundt byggeplassene forbedres betydelig til fordel for miljøet og befolkningen i nærområdet
  • At den har en reduksjon på opptil 90 % av klimagasser (drivhusgasser) over drivstoffets livssyklus sammenlignet med fossil diesel

  • At CO (karbonmonoksid) og NOx (nitrogenoksid), som også er skadelige klimagasser, også reduseres betydelig i forhold til bruk av fossil diesel

Det gir derfor veldig god mening å bytte til en fossilfri virksomhet i byggebransjen, slik det kan gjøres her og nå, og vi i Biofuel Express kan hjelpe deg med dokumentasjon gjennom gyldig bærekraftsrapportering og finne en løsning som passer din bedrift i forhold til alt fra beliggenhet og størrelse til økonomi- og klimamål.

Ønsker du en uforpliktende foredrag om hvordan bedriftens klimapåvirkning og arbeidsmiljø kan forbedres her og nå?

Finn Poulsen

Finn Poulsen
fp@biofuel-express.com
+ 45 53 88 79 89

Stasjoner
Direkte levering

Kilder: [1] Zero.no