Biogass kan være et komplekst emne, men alt annet likt har biogass flere fordeler for begge:

  • samfunnet
  • miljø
  • og klima

For å skape større innsikt i et av fremtidens bærekraftige alternativer til fossilt brensel, har vi i Biofuel Express forsøkt å forklare biogass på en enkel og tydelig måte…

Få mer info om biogass i videoen under:

Ta kontakt med oss hvis du vil høre mer om biogass:

Helena Söderman

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17