FAQ2022-09-21T11:37:31+02:00

FAQ

Spørsmål og svar

Generelt om biodrivstoff

Hva er biodiesel?2021-01-29T14:57:12+01:00

Biodiesel refererer til diesel produsert av biologisk materiale fra vegetabilsk olje eller animalsk fett. Biodiesel kan brukes i forskjellige blandingsforhold sammen med fossil diesel, men kan også brukes 100% ren. Det skilles også mellom 1. og 2. generasjon biodiesel.

Hvordan påvirkes bilens ytelse av HVO og biodiesel?2021-01-29T14:54:29+01:00

Samlet sett har biodiesel en positiv effekt på bilens ytelse. Takket være sitt høye cetantall (tenning) har både RME og HVO en effektiv og ren forbrenning som gir bilen ekstra kraft. Drivstoffet er generelt bedre ved kaldstart og gjør at bilen går stille på tomgang enn om du kjører på fossil diesel.

Hva er fordelene med fossilt drivstoff?2019-05-26T11:43:14+02:00

Fossilt drivstoff er fremstilt av 100% bærekraftige råvarer og reduserer kulldioksidutslippene med opptil 90%. Det bidrar til et bedre miljø.
Dette kan også innebære betydelige besparelser på drivstoffkostnadene, fordi fornybart drivstoff i visse land er fritatt for skatt på kulldioksid.

Kan fossilt drivstoff føre til problemer med motoren?2019-05-26T11:45:13+02:00

Våre produkter kan brukes i de fleste dieselmotorer, men man skal alltid følge motorprodusentens anbefalinger for det aktuelle biodrivstoffet.

HVO100 er godkjent av ledende motorprodusenter.

Ved bytte til ren B100 Biodiesel, bør man være spesielt oppmerksom fordi kjøretøyet skal være spesialtilpasset for å unngå at det oppstår driftsproblemer.

Hva er forskjellen mellom Biodiesel og HVO?2019-05-26T11:45:46+02:00

Biodiesel RME og Fornybar diesel HVO er begge fossilfrie alternativer til vanlig diesel, men produseres ved hjelp av to ulike produksjonsmetoder og følger to ulike drivstoffstandarder:

Biodiesel RME er basert på planter (ofte raps), dette er en 1. generasjons biodiesel og oppfyller standard EN14214 for biodiesel.

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil – Hydrogenbehandlet vegetabilsk olje) er basert på avanserte råvarer som rester og avfall.
HVO er en 2. generasjons biodiesel og oppfyller standard EN15940 for parafindrivstoff.

Hva er forskjellen mellom 1. og 2. generasjons biodiesel?2019-05-26T11:46:30+02:00

1. generasjons biodiesel (B100 Biodiesel RME) er basert på planter – vanligvis raps- og reduserer karbondioksidutslippene med opptil 70%.

2. generasjons biodiesel (HVO100 Renewable Diesel), også kalt avansert biodiesel, er basert på restprodukter og avfall, vanligvis fra slakterier, fiskefabrikker og matlagingsolje, og reduserer karbondioksidutslippene med opptil 90%.

Hvordan håndterer jeg drivstofftanken min på den beste måten?2019-05-26T11:49:20+02:00

Ved konvertering til fossiltfritt drivstoff skal lagringstanken og kjøretøytanken dreneres helt fordi disse kan inneholde fritt vann. Dette er spesielt viktig hvis du har valgt biodiesel RME. Hvis du har kjørt med fossil diesel i lang tid, anbefaler vi å bestille rengjøring av tanken for å unngå bakterievekst og driftsproblemer.

Påfør vannpasta på en peilepinne og sjekk om pastaen blir misfarget. Vannpasta kan kjøpes på ulike hjemmesider. Sørg for at pakningen i kummen er hel og intakt.

B100 Biodiesel (RME)

Kan man kjøre på ren biodiesel (B100)?2019-05-26T11:49:53+02:00

Det er greit å bruke 100% biodiesel RME (B100) i alle RME-tilpassede dieselmotorer. Vår biodiesel er spesialtilpasset for 100% drift fordi den produseres med en svenskpatentert etterbehandlingsprosess. Dette gjør at biodieselen er mye renere enn de fleste RME-kvalitetene på markedet, samt bedre tilpasset til nordiske vinterforhold.

Hvor mye CO2 sparer jeg på B100 Biodiesel?2019-05-26T11:40:35+02:00

Ved å bytte til B100 Biodiesel sparer man opptil 70% CO2 sammenlignet med normal diesel.

Hvilke lastebil- og bussmotorer er godkjent for B100 Biodiesel?2019-05-26T12:32:03+02:00

Mange av de ledende motorprodusentene, som Scania, Volvo og MAN, tilbyr RME-tilpassede motorer. Kontakt oss for å få informasjon om hva som gjelder for akkurat din kjøretøyflåte.

Biodiesel RME overholder standarden EN14214 for biodiesel.

Hvorfor heter biodiesel også FAME og RME?2019-05-26T11:41:13+02:00

Samlenavnet for biodiesel produsert gjennom forestring er FAME og står for Fatty Acid Methyl Ester/fettsyremetylester. FAME kan produseres av de fleste vegetabilske oljer, hvorav rapsolje har minst andel av mettede fettsyrer og derfor er mest egnet for kaldt klima. Biodiesel, som er produsert av rapsolje, kalles rapsmetylester eller RME.

Hva er biodiesel laget av?2019-05-26T12:32:34+02:00

Vår biodiesel er produsert av bærekraftig rapsolje.

Fungerer biodiesel når det blir kaldt?2019-05-26T12:33:09+02:00

Selv om biodiesel er mer følsom for kulde enn vanlig diesel eller HVO, kan den brukes ned til -20°C. Kvaliteten på vår biodiesel er blant den høyeste på markedet, noe som betyr at den er godt tilpasset til nordiske vinterforhold.

Hvor kan jeg fylle B100 biodiesel?2021-01-29T12:42:27+01:00

Du kan fylle vår etterbehandlede B100 Biodiesel RME på våre fyllestasjoner i Åstorp, Hogstorp/Uddevalla, Helsingborg, Vimmerby og Vida Vättern i Sverige med flere nye stasjoner på vei. Se våre stasjoner her.

Biofuel Express tilbyr også direktelevering (bulk) av B100 Biodiesel RME til din egen tank.

HVO100 Fornybar Diesel

Er HVO biodiesel?2021-01-29T10:10:30+01:00

HVO er biodiesel, da det er diesel laget av biologisk materiale. Den skiller seg imidlertid fra 1. generasjons biodiesel (RME), som er laget av vegetabilsk materiale, der HVO primært er laget av rester og avfall.

Kan man kjøre på ren HVO (HVO100)?2019-05-26T12:37:07+02:00

Ja, det er ikke noe problem!

HVO kan brukes i alle dieselmotorer fordi den har samme kjemiske sammensetning som vanlig diesel. Motorprodusentens anbefalinger for de ulike drivstoffene bør imidlertid følges.

Kontakt oss så hjelper vi deg å fastsette hva som gjelder for akkurat din kjøretøyflåte.

Hvor mye CO2 sparer jeg på HVO100?2019-05-26T12:37:52+02:00

Ved å bytte til HVO100 sparer man opptil 90% CO2 sammenlignet med vanlig diesel.

Hva er forskjellen mellom HVO og MK3 Diesel?2019-05-29T09:05:20+02:00

HVO er fremstilt av 100% fornybare og bærekraftige råvarer og har opptil 90% lavere klimapåvirkning. HVO er dessuten luktfri og avgir færre lokale partikler enn vanlig diesel.

HVO er en kjemisk kopi av vanlig diesel som fungerer minst like godt som tradisjonell diesel.
HVO har en tetthet som er lavere enn MK3 Diesel. På den annen side er cetantallet (dieseloljens oktantall) bedre for HVO enn for MK3. Det er ingen forskjell for din drivstofføkonomi.

Kan man blande HVO og Diesel?2019-05-26T12:41:33+02:00

Ja, det går fint. HVO er fullt blandbar med vanlig diesel.

Hva er HVO laget av?2019-05-26T12:42:18+02:00

Vår HVO er fremstilt av et 10-talls ulike råvarer, bl.a. animalsk fett, avfall fra næringsmiddelindustrien, resirkulert matolje, fiskefett fra fiskeindustrien og rester fra matoljeproduksjon. Disse råvarene er klassifisert som rester og avfall, og er garantert bærekraftige i henhold til gjeldende lover.

Hva er Neste MY Fornybar Diesel?2021-01-29T14:37:53+01:00

Neste MY Fornybar Diesel er HVO100 utviklet av verdens ledende produsent av fornybar diesel, Neste. Neste MY Fornybar Diesel er din garanti for markedets beste kvalitet av HVO som tåler temperaturer ned til -32 grader.
Det er et fornybart drivstoff som produseres ved hydrobehandling av oljer, avfall og rester. HVO “100” betyr at drivstoffet inneholder HVO til 100 prosent. Du kan blande Neste MY Renewable Diesel med fossil diesel i tanken din uten problemer.

Hvor kan jeg fylle HVO100?2021-01-29T12:46:42+01:00

Du kan fylle Neste MY Fornybar Diesel (HVO100) på Biofuel Express-stasjoner i Åstorp, Hogstorp/Uddevalla, Helsingborg, Ödeshög/Vida Vättern og Vimmerby i Sverige med flere nye stasjoner på vei. Se våre stasjoner her.

Biofuel Express tilbyr også direktelevering (bulk) av HVO100 til din egen tank.

Go to Top