Adresse

Biofuel Express AB
Föreningsgatan 217
261 51 Landskrona
Sverige

Telefon

+46 418 495 120

Åpningstider

Mandag – Torsdag: 08:00 – 16:00
Fredag: 08:00 – 15:00

E-post

mail@biofuel-express.com

Fax

+46 418 495 121

KONTAKT OSS, ELLER LA VÅRE RÅDGIVERE KONTAKTE DEG

Finn en relevant rådgiver

Salg Norge og Sverige
Logistikk og og stasjonsnettverk
Salg Danmark
Administrasjon
FORSYNING OG SOURCING
Styre og ledelse

Salg Norge og Sverige

Liene Norberg
Strategiske kundeforhold
+ 46 (0) 763 464 240

Liene har en kandidat i diplomati med fokus på miljø og stakeholdermanagement. Hun har også arbeidet med grønn energi i knappe ti år, og hun ser det som en vinn-vinn-situasjon å kunne bidra til å redusere CO2-avtrykket. I Biofuel Express har Liene ansvar for de store, strategiske kundene, blant annet innenfor offentlig transport. Her bidrar hun til å fremme fossilfrie løsninger i hele Europa, og hun måter og rådgir kunder basert på hvor de er i omstillingen.

Liene og familien hennes er friluftsinteresserte, så de bruker mye tid i fjellet og naturen. Det gjør også at hun er spesielt opptatt av å kunne påvirke den grønne dagsordenen.

Helena Söderman
Strategiske kundeforhold
+ 46 (0) 723 663 317

Jacob Nielsson
Stasjoner/direkte levering tung trafikk
+ 46 (0) 763 066 370

Jacob har også tidligere erfaring som key account manager i oljebransjen. Ved Biofuel Express har Jacob ansvaret for slag innen tungtransport, bulkanlegg og stasjoner samt kontakten med lastebilkunder. Han opererer hovedsaklig i Sverige. Se nøyaktig område

Jacob er lidenskapelig opptatt av det grønne skiftet, og han mener det er perfekt å kunne kombinere interessen for salg med å kunne påvirke bransjen i en mer miljøvennlig retning.

I tillegg er han en iherdig golfspiller, og hans store mål er å slå Finn.

Andreas Skarstedt
Stasjoner/direkte levering tung trafikk
+ 46 (0) 735 304 670

Andreas Skarstedt er Account Manager i Biofuel Express og har ca. 14 års erfaring fra olje- og energibransjen. Hos Biofuel Express jobber han med salg av kort og bulkløsninger i den vestlige og sørlige delen av Sverige.

Andreas’ motivasjon for å være en del av Biofuel Express-teamet er at han synes det er et spennende selskap med en sterk visjon om å spre fossilfrie produkter i Sverige. Han tror spesielt at vi trenger renere drivstoff for å møte den globale utfordringen med overdreven CO2 -utslipp ved å erstatte tradisjonell diesel, for å beskytte planeten vår og gi bedre vilkår for våre fremtidige generasjoner. Han ser overgangen som enkel, og effekten vil merkes allerede i morgen, og derfor har han valgt å jobbe hos Biofuel Express i utgangspunktet.

På fritiden spiller Andreas golf og har en stor lidenskap for matlaging.

Salg Danmark

Finn Bjarne Poulsen
Bulk Danmark/Europa
+ 45 53 88 79 89

Finn er opprinnelig utdannet siviløkonomi med en HD i organisering, men han har også mange års erfaring fra transportbransjen, der han blant annet har vært direktør for et transportselskap. Finn har mer enn 20 års erfaring fra oljebransjen, noe som har gitt ham bred kunnskap om transport og drivstoff. Den kunnskapen bruker han til å hjelpe kunder med å finne de riktige løsningene.

I Biofuel Express har han ansvaret for transportdelen i Danmark, men det sprer seg også til flere land, for eksempel Nederland, Tyskland og Sverige.

Nanna Neumann
Officebased Account Manager
+ 45 31 14 42 81

Nanna støtter selgerne i SuperOffice, der hun vil sikre vil en kontinuerlig flyt slik at selgerne kan fokusere mer på kundekontakt i stedet for administrasjon.

Nanna har tidligere jobbet med kvalitet- og prosessoptimalisering innen kundeservice og salg, der hun har fått innsikt i relevante arbeidsflyter som kan brukes til å optimalisere og forbedre disse på best mulig måte.

Nanna ser det som en motiverende faktor å måtte jobbe i et selskap med en sterk visjon innen grønn transformasjon.

Forsyning og sourcing

Per Sune Koustrup
Biofuel trader / Supply manager
+ 45 31 31 92 76

Per er Cand. Merc. Int. Buss. fra Aarhus universitet hvor han skrev sin avhandling om radikal innovasjon innen transport. Han har mer enn 15 års erfaring med å fase ut fossilt brensel i landbasert transport når det gjelder hydrogen, brenselceller, e-mobilitet, fossilt brensel (bensin og diesel) og biodrivstoff (alkoholer, biodiesel og HVO). På Circle K var han ansvarlig for BtB -priser for viktige selskaper, han gjorde BtC -prisstrategien, var nestleder for drivstoffavdelingen og representerte selskapet på nasjonal TV og i bransjeorganisasjonen. Han er en hyppig foredragsholder på internasjonale drivstoffkonferanser.
Hos Biofuel-Express vil hovedoppgavene hans være handel med biodrivstoff og tilhørende risikostyring og risikoreduksjon. Hans motivasjon for å begynne på Biofuel-Express er at selskapet er grønt «inn i margen» og at det er kort vei fra idé til implementering! Fritiden tilbringer han i Alpene om vinteren og på båten om sommeren.

Clemen Rasmussen
Partner
+ 46 (0) 708 409 474

Clemen er utdannet som miljø- og naturressursøkonom ved Landbohøjskolen. Der skrev han blant annet en oppgave om CO2-reduksjon, og han har tidligere arbeidet for Institut for Miljøvurdering. Det er også derfra Clemens interesse for det grønne skiftet begynte. Han ble lei av det evinnelige snakket om temaet uten handling. Det ble til én av grunnene til at han startet Biofuel Express sammen med Martin.

Målet har vært å kombinere økonomi med miljø og samtidig sørge for en åpen forretningsstrategi som er basert på rådgivning, dokumentasjon og fremsyn. Derfor er det å utgjøre en forskjell ved hjelp av klimabevisste løsninger, og muligheten til å utfylle en viktig samfunnsrolle, en stor drivkraft.

Martin Sebastian Agdal
Partner
+ 45 29 26 41 22/+971 557 011 419

Martin har en utdannelse i HHX, en markedsføringsgrad og en HD (O) fra CBS. Martin begynte i A / S Dansk Shell i 1996 som trainee og har i løpet av sin tid i Shell hatt flere stillinger innen tungtransport, inkludert det globale ansvaret for utviklingen av Shells ubemannede stasjonskonsept Shell Truck Diesel. Martin avsluttet karrieren i Shell som global markedsføringsleder for Shell International Transport, og han har fått mye kunnskap og et globalt nettverk innen tungtransport.

Med Martins omfattende kunnskap om oljeindustrien kunne han tidlig se at det manglet et supplement til de fossile brenslene i markedet i form av noen flere grønne alternativer, noe som bidro til å bane vei for etableringen av Biofuel Express i samarbeid med Clemen. Fritiden tilbringes med familien, hans 3 barn og nære venner.

Logistikk og stasjonsnettverk

Dan Borup
Logistikk
+ 45 31 59 07 09

Dan er utdannet speditør og har tidligere arbeidet som blant annet kjøreleder, lagersjef, med logistikk og med disponering av gass- og tankbiler. I Biofuel Express er Dan logistikksjef og sørger for at transporten går som smurt.

I tillegg til Dans transportmessige oversikt, er han svært interessert i miljø og klima. Det betyr at han for eksempel har gjort transportmiddelet sitt mer miljøvennlig, og montert solceller på taket. Han er også veldig glad i naturen, og han bruker mye tid på å fiske.

Gustav Lundh
Stasjonsnettverk
+ 46 (0) 735 093 999

Gustav er ansvarlig for service og vedlikehold ved våre eksisterende stasjoner, og å få nye stasjonene opp og i gang.

Gustav har tidligere jobbet som tekniker i både Norge og Sverige, hvor han jobbet både som energitekniker og styrte stasjonssteder, noe som gjør han ekstremt kompetent til å håndtere arbeidet for Biofuel Express.

Det er tydelig at Gustav er generelt veldig praktisk anlagt – han holder også på med å pusse opp huset sitt selv. Så selv om mye av tiden vil bli brukt enten på å arbeide på stasjonsplassene eller husoppussing, liker han å tilbringe noe av fritiden sin på padletennis.

Gustav ser på jobben hos Biofuel Express som en spennende måte han kan bli med på det grønne skiftet og ble med på den reisen…

Per-Olof Glaving
Stasjonsnettverk & partnerskap
+ 46 (0) 706 357 690

Per-Olof har arbeidet i mange år i oljebransjen som selger av blant annet utstyr, produkter, diesel og industri. Ved Biofuel Express har Per-Olof ansvaret for etablering av nye anlegg og nettverkssystemer, inkludert samarbeidsavtaler for drivstoffkort og fyllestasjoner.

Per-Olof trives når det er mye som skjer, og derfor passer tempoet ved Biofuel Express perfekt for ham, siden det alltid skjer noe her.

Administrasjon

Anne Marcussen
Markedsføring
+ 45 31 70 23 29

Anne er utdannet multimediadesigner, digital konseptutvikler og cand.mag. i designledelse. Hun har daglig ansvar for markedsføring og alt som hører med i Biofuel Express, fra nettsted og grafisk design til strategi og sosiale medier.

Anne er en stor klimaforkjemper som alltid har gode råd om hvordan man kan spise sunnere, eller hvordan man sorterer avfallet sitt. Hun har også tatt stilling til transportmidler og har blant annet investert i en elsykkel.

Jette Svart Karagöz
Administrasjon/finans
+ 971 (0) 506 568 589

Jette er cand.merc. i business economics og arbeider som financial controller. Hun sørger for å holde orden på det økonomiske internt, og hun følger nøye med på at alt stemmer.

Jette har en stor forkjærlighet for regneark og at summene stemmer. I tillegg synes Jette at det er en spennende bransje å arbeide i – med grønn energi og i et ungt selskap med stor takhøyde og flat struktur.

Karina Bang
Administrasjon/finans
+ 45 31 53 95 00

Karina er regnskapsfører og ser det som en spennende mulighet å kunne arbeide i en bransje som er i vekst, og å kunne bidra til å påvirke dagsordenen.

Karina er veldig aktiv, og i tillegg til jobben, har hun en travel hverdag med idrett og konkurranseridning. Det gjør at hun trives i et dynamisk miljø der det skjer mye.

Mads Tarpgaard
CFO
+ 45 24 34 76 04

Mads har arbeidet mange år med business intelligence, controlling, forretningsutvikling og prosessoptimalisering. Mads er CFO i Biofuel Express, og han har det store økonomiske overblikket. I tillegg har han stor interesse for automatisering, kvalitetssikring og effektivisering med fokus på å forenkle hverdagen ved hjelp av IT. Derfor er det også viktig for Mads å skape åpenhet ved å tilby tjenester som bidrar til å forenkle hverdagen for kundene våre, for eksempel når det gjelder rapportering og forbruksoversikter.

Personlig er Mads dyktig til å finne ideer ved å tenke innovativt rundt det grønne skiftet ved hjelp av smarte løsninger som bidrar til å utvikle sirkulære og bærekraftige systemer som er gunstige for både miljø og økonomi.

Tina Nilsson
Administrasjon/finans
+ 46 (0) 767 696 917

Tina er utdannet økonom og arbeider som økonomiassistent. Hun arbeider blant annet med controlling, avstemming og fakturering i Biofuel Express.

Tina synes det er perfekt å kunne arbeide i et selskap som bidrar til å forbedre den verden vi lever i.

Styre og ledelse

Clemen Rasmussen
Partner/styremedlem
+ 46 (0) 708 409 474

Martin Sebastian Agdal
Partner/styremedlem
+ 45 29 26 41 22