Kontakt

Adresse

Biofuel Express AB
Föreningsgatan 217
261 51 Landskrona
Sverige

Åpningstider

Mandag – Torsdag:
08:00 – 16:00

Fredag:
08:00 – 15:00

KONTAKT OSS, ELLER LA VÅRE RÅDGIVERE KONTAKTE DEG

Finn en relevant rådgiver

Salg Norge og Sverige
Logistikk og og stasjonsnettverk
Salg Danmark
Administrasjon
FORSYNING OG SOURCING
Styre og ledelse

Salg Norge og Sverige

Liene Norberg
Strategiske kundeforhold
+ 46 (0) 763 464 240

Liene har en kandidat i diplomati med fokus på miljø og stakeholdermanagement. Hun har også arbeidet med grønn energi i knappe ti år, og hun ser det som en vinn-vinn-situasjon å kunne bidra til å redusere CO2-avtrykket. I Biofuel Express har Liene ansvar for de store, strategiske kundene, blant annet innenfor offentlig transport. Her bidrar hun til å fremme fossilfrie løsninger i hele Europa, og hun måter og rådgir kunder basert på hvor de er i omstillingen.

Liene og familien hennes er friluftsinteresserte, så de bruker mye tid i fjellet og naturen. Det gjør også at hun er spesielt opptatt av å kunne påvirke den grønne dagsordenen.

Jacob Nielsson
Stasjoner/direkte levering tung trafikk
+ 46 (0) 763 066 370

Jacob har også tidligere erfaring som key account manager i oljebransjen. Ved Biofuel Express har Jacob ansvaret for slag innen tungtransport, bulkanlegg og stasjoner samt kontakten med lastebilkunder. Han opererer hovedsaklig i Sverige. Se nøyaktig område

Jacob er lidenskapelig opptatt av det grønne skiftet, og han mener det er perfekt å kunne kombinere interessen for salg med å kunne påvirke bransjen i en mer miljøvennlig retning.

I tillegg er han en iherdig golfspiller, og hans store mål er å slå Finn.

Andreas Skarstedt
Stasjoner/direkte levering tung trafikk
+ 46 (0) 735 304 670

Andreas Skarstedt er Account Manager i Biofuel Express og har ca. 14 års erfaring fra olje- og energibransjen. Hos Biofuel Express jobber han med salg av kort og bulkløsninger i den vestlige og sørlige delen av Sverige.

Andreas’ motivasjon for å være en del av Biofuel Express-teamet er at han synes det er et spennende selskap med en sterk visjon om å spre fossilfrie produkter i Sverige. Han tror spesielt at vi trenger renere drivstoff for å møte den globale utfordringen med overdreven CO2 -utslipp ved å erstatte tradisjonell diesel, for å beskytte planeten vår og gi bedre vilkår for våre fremtidige generasjoner. Han ser overgangen som enkel, og effekten vil merkes allerede i morgen, og derfor har han valgt å jobbe hos Biofuel Express i utgangspunktet.

På fritiden spiller Andreas golf og har en stor lidenskap for matlaging.

Salg Danmark

Finn Bjarne Poulsen
Bulk Danmark/Europa
+ 45 53 88 79 89

Finn er opprinnelig utdannet siviløkonomi med en HD i organisering, men han har også mange års erfaring fra transportbransjen, der han blant annet har vært direktør for et transportselskap. Finn har mer enn 20 års erfaring fra oljebransjen, noe som har gitt ham bred kunnskap om transport og drivstoff. Den kunnskapen bruker han til å hjelpe kunder med å finne de riktige løsningene.

I Biofuel Express har han ansvaret for transportdelen i Danmark, men det sprer seg også til flere land, for eksempel Nederland, Tyskland og Sverige.

Nanna Neumann
Officebased Account Manager
+ 45 31 14 42 81

Nanna støtter selgerne i SuperOffice, der hun vil sikre vil en kontinuerlig flyt slik at selgerne kan fokusere mer på kundekontakt i stedet for administrasjon.

Nanna har tidligere jobbet med kvalitet- og prosessoptimalisering innen kundeservice og salg, der hun har fått innsikt i relevante arbeidsflyter som kan brukes til å optimalisere og forbedre disse på best mulig måte.

Nanna ser det som en motiverende faktor å måtte jobbe i et selskap med en sterk visjon innen grønn transformasjon.

Forsyning og sourcing

Per Sune Koustrup
Biofuel trader / Supply manager
+ 45 31 31 92 76

Per er Cand. Merc. Int. Buss. fra Aarhus universitet hvor han skrev sin avhandling om radikal innovasjon innen transport. Han har mer enn 15 års erfaring med å fase ut fossilt brensel i landbasert transport når det gjelder hydrogen, brenselceller, e-mobilitet, fossilt brensel (bensin og diesel) og biodrivstoff (alkoholer, biodiesel og HVO). På Circle K var han ansvarlig for BtB -priser for viktige selskaper, han gjorde BtC -prisstrategien, var nestleder for drivstoffavdelingen og representerte selskapet på nasjonal TV og i bransjeorganisasjonen. Han er en hyppig foredragsholder på internasjonale drivstoffkonferanser.
Hos Biofuel-Express vil hovedoppgavene hans være handel med biodrivstoff og tilhørende risikostyring og risikoreduksjon. Hans motivasjon for å begynne på Biofuel-Express er at selskapet er grønt «inn i margen» og at det er kort vei fra idé til implementering! Fritiden tilbringer han i Alpene om vinteren og på båten om sommeren.

Clemen Rasmussen
Partner
+ 46 (0) 708 409 474

Clemen er utdannet som miljø- og naturressursøkonom ved Landbohøjskolen. Der skrev han blant annet en oppgave om CO2-reduksjon, og han har tidligere arbeidet for Institut for Miljøvurdering. Det er også derfra Clemens interesse for det grønne skiftet begynte. Han ble lei av det evinnelige snakket om temaet uten handling. Det ble til én av grunnene til at han startet Biofuel Express sammen med Martin.

Målet har vært å kombinere økonomi med miljø og samtidig sørge for en åpen forretningsstrategi som er basert på rådgivning, dokumentasjon og fremsyn. Derfor er det å utgjøre en forskjell ved hjelp av klimabevisste løsninger, og muligheten til å utfylle en viktig samfunnsrolle, en stor drivkraft.

Martin Sebastian Agdal
Partner
+ 45 29 26 41 22/+971 557 011 419

Martin har en utdannelse i HHX, en markedsføringsgrad og en HD (O) fra CBS. Martin begynte i A / S Dansk Shell i 1996 som trainee og har i løpet av sin tid i Shell hatt flere stillinger innen tungtransport, inkludert det globale ansvaret for utviklingen av Shells ubemannede stasjonskonsept Shell Truck Diesel. Martin avsluttet karrieren i Shell som global markedsføringsleder for Shell International Transport, og han har fått mye kunnskap og et globalt nettverk innen tungtransport.

Med Martins omfattende kunnskap om oljeindustrien kunne han tidlig se at det manglet et supplement til de fossile brenslene i markedet i form av noen flere grønne alternativer, noe som bidro til å bane vei for etableringen av Biofuel Express i samarbeid med Clemen. Fritiden tilbringes med familien, hans 3 barn og nære venner.

Logistikk og stasjonsnettverk

Dan Borup
Logistikk
+ 45 31 59 07 09

Dan er utdannet speditør og har tidligere arbeidet som blant annet kjøreleder, lagersjef, med logistikk og med disponering av gass- og tankbiler. I Biofuel Express er Dan logistikksjef og sørger for at transporten går som smurt.

I tillegg til Dans transportmessige oversikt, er han svært interessert i miljø og klima. Det betyr at han for eksempel har gjort transportmiddelet sitt mer miljøvennlig, og montert solceller på taket. Han er også veldig glad i naturen, og han bruker mye tid på å fiske.

Per-Olof Glaving
Stasjonsnettverk & partnerskap
+ 46 (0) 706 357 690

Per-Olof har arbeidet i mange år i oljebransjen som selger av blant annet utstyr, produkter, diesel og industri. Ved Biofuel Express har Per-Olof ansvaret for etablering av nye anlegg og nettverkssystemer, inkludert samarbeidsavtaler for drivstoffkort og fyllestasjoner.

Per-Olof trives når det er mye som skjer, og derfor passer tempoet ved Biofuel Express perfekt for ham, siden det alltid skjer noe her.

Jerry Thorlund
Stasjonsnettverk
+46 73-509 39 33

Jerry Thorlund jobber som servicetekniker i Biofuel Express og skal hjelpe til med å klargjøre nye stasjoner og vedlikeholde eksisterende.

Jerry har allerede lang erfaring innen service og installasjon og er vant til å ha mange baller i lufta.

Jerry liker også høyt tempo privat fordi han har en sterk interesse for å se Formel 1.

I forhold til den grønne omstillingen ser Jerry et stort potensial i utviklingen av Biofuel Express og ikke minst innføring av fornybart drivstoff som skal bidra til å bane vei for fremtidige transporter.

Administrasjon

Anne Marcussen
Markedsføring
+ 45 31 70 23 29

Anne er utdannet multimediadesigner, digital konseptutvikler og cand.mag. i designledelse. Hun har daglig ansvar for markedsføring og alt som hører med i Biofuel Express, fra nettsted og grafisk design til strategi og sosiale medier.<