Kontakt

Adresse

Biofuel Express AB
Föreningsgatan 217
261 51 Landskrona
Sverige

Åpningstider

Mandag – Torsdag:
08:00 – 16:00

Fredag:
08:00 – 15:00

KONTAKT OSS, ELLER LA VÅRE RÅDGIVERE KONTAKTE DEG

Finn en relevant rådgiver

Salg Norge og Sverige
Logistikk og og stasjonsnettverk
Salg Danmark
Administrasjon
FORSYNING OG SOURCING
Styre og ledelse

Salg Norge og Sverige

Jonas Roth
Customer Success Manager
+46 (0) 704 928 941

Jonas har tidligere studert markedsføring og finans ved IHM Business School. I tillegg har han tidligere erfaring med fossilfritt brensel, har lang erfaring og et godt forhold til transportselskaper, busselskaper og varmesentraler.

Jonas er ansatt som Customer Success Manager i Biofuel Express hvor han skal bidra til å støtte Biofuel Express sine kunder i enda større grad.

Jonas ser på arbeidet i Biofuel Express som en god mulighet til å gå tilbake til det fossilfrie drivstoffmarkedet og utvikle Biofuel Express allerede en ledende posisjon i Skandinavia. Jonas ser mange fordeler med å gå over til et fossilfritt drivstoff, både fra et miljøperspektiv, men også av økonomiske årsaker.

Jonas er overbevist om at teknologi må bidra til å forhindre klimaendringer og han har derfor installert solceller på taket av huset sitt og prøver også å justere forbruket sitt.

Liene Norberg
Strategiske kundeforhold
+ 46 (0) 763 464 240

Liene har en kandidat i diplomati med fokus på miljø og stakeholdermanagement. Hun har også arbeidet med grønn energi i knappe ti år, og hun ser det som en vinn-vinn-situasjon å kunne bidra til å redusere CO2-avtrykket. I Biofuel Express har Liene ansvar for de store, strategiske kundene, blant annet innenfor offentlig transport. Her bidrar hun til å fremme fossilfrie løsninger i hele Europa, og hun måter og rådgir kunder basert på hvor de er i omstillingen.

Liene og familien hennes er friluftsinteresserte, så de bruker mye tid i fjellet og naturen. Det gjør også at hun er spesielt opptatt av å kunne påvirke den grønne dagsordenen.

Martin Hansson
Salgssjef tungtransport
+ 46 (0) 720 801 200

Martin Hansson er ansvarlig for tungtransporten i Sverige.

Martin har mange års erfaring fra biodrivstoffindustrien og har derfor omfattende kunnskap både om produktene og hva som skjer i markedet.

Martin legger særlig vekt på at produktene har stor betydning for den grønne skiftet og er bra for miljøet, det han ser på som en stor fordel i arbeidet.

Rasmus Andersson
Key Account Manager
+46 (0) 735 304670

Rasmus studerte opprinnelig økonomi ved Lunds universitet og har siden hatt en lang karriere innen salg, spesielt innen bil- og logistikkbransjen.

Rasmus er ansatt i Biofuel Express som Key Account Manager i Sverige hvor han vil ha tett kundekontakt.

Rasmus ser på ansettelse i Biofuel Express som en god mulighet til å jobbe et sted hvor man er i forkant av den grønne omstillingen, og bortsett fra det personlige løft det gir, ser han på det som enda viktigere med to døtre hjemme, fordi viktigheten av hva du overlater til neste generasjon blir enda tydeligere.

Joakim Zäll
Key Account Manager
+46 (0) 735 03 10 45

Rasmus studerte opprinnelig økonomi ved Lunds universitet og har siden hatt en lang karriere innen salg, spesielt innen bil- og logistikkbransjen.

Rasmus er ansatt i Biofuel Express som Key Account Manager i Sverige hvor han vil ha tett kundekontakt.

Rasmus ser på ansettelse i Biofuel Express som en god mulighet til å jobbe et sted hvor man er i forkant av den grønne omstillingen, og bortsett fra det personlige løft det gir, ser han på det som enda viktigere med to døtre hjemme, fordi viktigheten av hva du overlater til neste generasjon blir enda tydeligere.

Samuel Habermann
Sustainability Account Manager
+46 418 495 120

Rasmus studerte opprinnelig økonomi ved Lunds universitet og har siden hatt en lang karriere innen salg, spesielt innen bil- og logistikkbransjen.

Rasmus er ansatt i Biofuel Express som Key Account Manager i Sverige hvor han vil ha tett kundekontakt.

Rasmus ser på ansettelse i Biofuel Express som en god mulighet til å jobbe et sted hvor man er i forkant av den grønne omstillingen, og bortsett fra det personlige løft det gir, ser han på det som enda viktigere med to døtre hjemme, fordi viktigheten av hva du overlater til neste generasjon blir enda tydeligere.

Salg Danmark

Finn Bjarne Poulsen
Bulk Danmark/Europa
+ 45 53 88 79 89

Finn er opprinnelig utdannet siviløkonomi med en HD i organisering, men han har også mange års erfaring fra transportbransjen, der han blant annet har vært direktør for et transportselskap. Finn har mer enn 20 års erfaring fra oljebransjen, noe som har gitt ham bred kunnskap om transport og drivstoff. Den kunnskapen bruker han til å hjelpe kunder med å finne de riktige løsningene.

I Biofuel Express har han ansvaret for transportdelen i Danmark, men det sprer seg også til flere land, for eksempel Nederland, Tyskland og Sverige.

Forsyning og sourcing

Per Sune Koustrup
Biofuel trader / Supply manager
+ 45 31 31 92 76

Per er Cand. Merc. Int. Buss. fra Aarhus universitet hvor han skrev sin avhandling om radikal innovasjon innen transport. Han har mer enn 15 års erfaring med å fase ut fossilt brensel i landbasert transport når det gjelder hydrogen, brenselceller, e-mobilitet, fossilt brensel (bensin og diesel) og biodrivstoff (alkoholer, biodiesel og HVO). På Circle K var han ansvarlig for BtB -priser for viktige selskaper, han gjorde BtC -prisstrategien, var nestleder for drivstoffavdelingen og representerte selskapet på nasjonal TV og i bransjeorganisasjonen. Han er en hyppig foredragsholder på internasjonale drivstoffkonferanser.
Hos Biofuel-Express vil hovedoppgavene hans være handel med biodrivstoff og tilhørende risikostyring og risikoreduksjon. Hans motivasjon for å begynne på Biofuel-Express er at selskapet er grønt “inn i margen” og at det er kort vei fra idé til implementering! Fritiden tilbringer han i Alpene om vinteren og på båten om sommeren.

Clemen Rasmussen
Partner
+ 46 (0) 708 409 474

Clemen er utdannet som miljø- og naturressursøkonom ved Landbohøjskolen. Der skrev han blant annet en oppgave om CO2-reduksjon, og han har tidligere arbeidet for Institut for Miljøvurdering. Det er også derfra Clemens interesse for det grønne skiftet begynte. Han ble lei av det evinnelige snakket om temaet uten handling. Det ble til én av grunnene til at han startet Biofuel Express sammen med Martin.

Målet har vært å kombinere økonomi med miljø og samtidig sørge for en åpen forretningsstrategi som er basert på rådgivning, dokumentasjon og fremsyn. Derfor er det å utgjøre en forskjell ved hjelp av klimabevisste løsninger, og muligheten til å utfylle en viktig samfunnsrolle, en stor drivkraft.

Martin Sebastian Agdal
Partner
+ 45 29 26 41 22/+971 557 011 419

Martin har en utdannelse i HHX, en markedsføringsgrad og en HD (O) fra CBS. Martin begynte i A / S Dansk Shell i 1996 som trainee og har i løpet av sin tid i Shell hatt flere stillinger innen tungtransport, inkludert det globale ansvaret for utviklingen av Shells ubemannede stasjonskonsept Shell Truck Diesel. Martin avsluttet karrieren i Shell som global markedsføringsleder for Shell International Transport, og han har fått mye kunnskap og et globalt nettverk innen tungtransport.

Med Martins omfattende kunnskap om oljeindustrien kunne han tidlig se at det manglet et supplement til de fossile brenslene i markedet i form av noen flere grønne alternativer, noe som bidro til å bane vei for etableringen av Biofuel Express i samarbeid med Clemen. Fritiden tilbringes med familien, hans 3 barn og nære venner.

Logistikk og stasjonsnettverk

Torsten Klevang
Logistikk
+45 40 32 01 92

Per Sandström
Stationstekniker
+46 735 09 39 33

Administrasjon

Jette Svart Karagöz
Administrasjon/finans
+ 971 (0) 506 568 589

Jette er cand.merc. i business economics og arbeider som financial controller. Hun sørger for å holde orden på det økonomiske internt, og hun følger nøye med på at alt stemmer.

Jette har en stor forkjærlighet for regneark og at summene stemmer. I tillegg synes Jette at det er en spennende bransje å arbeide i – med grønn energi og i et ungt selskap med stor takhøyde og flat struktur.

Mads Tarpgaard
CFO
+ 45 24 34 76 04

Mads har arbeidet mange år med business intelligence, controlling, forretningsutvikling og prosessoptimalisering. Mads er CFO i Biofuel Express, og han har det store økonomiske overblikket. I tillegg har han stor interesse for automatisering, kvalitetssikring og effektivisering med fokus på å forenkle hverdagen ved hjelp av IT. Derfor er det også viktig for Mads å skape åpenhet ved å tilby tjenester som bidrar til å forenkle hverdagen for kundene våre, for eksempel når det gjelder rapportering og forbruksoversikter.

Personlig er Mads dyktig til å finne ideer ved å tenke innovativt rundt det grønne skiftet ved hjelp av smarte løsninger som bidrar til å utvikle sirkulære og bærekraftige systemer som er gunstige for både miljø og økonomi.

Tina Nilsson
Administrasjon/finans
+ 46 (0) 767 696 917