BIOGASS

SIRKULÆR ØKONOMI I SIN MEST RENDYRKEDE FORM

BIOGASS

SIRKULÆR ØKONOMI I SIN MEST RENDYRKEDE FORM

FRA AVFALL TIL BÆREKRAFTIGT BIOGASS

FRA AVFALL TIL BÆREKRAFTIGT BIOGASS

Biogass blir produsert ved at gjødsel fra husdyr og organiske rester fra industri og husholdninger blir matet inn i et biogassanlegg som består av et antall tanker uten oksygen.

Biomassen som benyttes kommer først og fremst fra husdyrgjødsel men kan også bestå av rester fra matindustrien, blant annet slakteavfall, og andre kilder som for eksempel husholdningsavfall. I tillegg blir rester fra landbruket benyttet, blant annet halm.

Vi kan hjelpe deg med å konvertere flåten din til avfallsbasert biogass – til fordel for deg selv, fremtidige generasjoner og ikke minst klimaet.

Les mer om biogass
circular economy

FORDELER VED BIOGASS

Fordeler ved biogass

Det er utallige fordeler ved å bruke biogass. Blant annet kan vi nevne:

  • Biogassproduksjon fungerer som en sirkulær økonomi.

  • Biogass vil delvis kunne erstatte naturgass og vil kunne transporteres rundt omkring i landet gjennom det store naturgassnettet som allerede eksisterer.

  • I ulike studier har man funnet at biogassproduksjon er den rimeligste måten å redusere drivhuseffekten på.
  • Biogassanlegg er også med på å skape arbeidsplasser i landbruket, der det mange steder er behov for nye jobber.
  • Bruken av avgasset gjødsel i stedet for fersk gjødsel innebærer også at produksjonen av dinitrogenoksid i jorden blir redusert. Dette er også viktig for å redusere klimapåvirkningen.
  • Biogass kan bidra til å erstatte fossilt brensel som for eksempel kull, diesel eller bensin.
  • Avgasset gjødsel lukter mye mindre enn rå gjødsel. Derfor fører den til færre luktplager i forbindelse med applisering av husdyrgjødsel på jordene.

Se flere fordeler

Bli kontaktet av en rådgiver

Jeg gir herved tillatelse til at Biofuel Express kan kontakte meg med oppfølgingstilbud på epost eller telefon.

  • Biofuel Express Insight

Biofuel Express er det første i Norden med en kundeserviceportal som gir bedrifter en oversikt over CO2 -utslipp for transport

3. september 2021|Kommentarer er skrudd av for Biofuel Express er det første i Norden med en kundeserviceportal som gir bedrifter en oversikt over CO2 -utslipp for transport

Biofuel Express Insight er Biofuel Express 'siste tjeneste for å gi selskapene enda mer innsikt og åpenhet i forhold ti [...]

Les flere nyheter