B100 Biodiesel RME Premium

For økonomisk og miljøvennlig kjøring

70%

CO₂-reduksjon

-20°C

Gode kuldeegenskaper

NORDISK PRODUSJON

Skapt for vårt nordiske klima

FORSKING & INNOVASJON

Patentert etterbehandling

Spar mer, krev rett kvalitet

Biodiesel er et meget kostnadseffektivt og fossilfritt alternativ ettersom ingen store investeringer kreves for konvertering fra fossil diesel. De noe høyere utgiftene for vedlikehold på grunn av tettere motorolje- og filterbytte og økt forbruk, kompenseres av lavere drivstoffutgifter og redusert karbondioksidutslipp.

Biofuel Express tilbyr B100 biodiesel RME av absolutt høyeste kvalitet tilgjengelig på det europeiske markedet. En rekke nye Euro 6 busser og lastebiler er godkjent for 100 % biodiesel, forutsatt at drivstoffet oppfyller spesielle kvalitetskrav utover den europeiske biodieselstandarden EN14214. Markedets ledende motorprodusent Volvo og Scania krever høy renhetsgrad og høykvalitativ biodiesel, ettersom vanlig lavinnblandingskvalitet ikke er tilstrekkelig for bruk i de nye motorene og eksossystem.

Les mer om Verdis Polaris™ – markedets beste biodiesel

For økonomisk og miljøvennlig kjøring

B100 Biodiesel RME Premium er et fossilfritt drivstoff for deg som vil ha en enkel overgang til bærekraftige transporter, og samtidig spare drivstoffutgifter.

Fellesnavnet for biodiesel er FAME (fettsyremetylester)og er den vanligste typen biodiesel i Europa. Drivstoffet fremstilles av vegetabilske oljer, og kan brukes i de fleste dieselmotorer.
Rapsoljen er mest velegnet ved fremstilling av FAME, og fungerer ved lave temperaturer på nordiske breddegrader. Biodiesel som fremstilles av rapsolje kalles for RME – Raps-Metyl-Ester. Vår RME fremstilles gjennom esterifisering av den fineste rapsoljen i en moderne industriell prosess, der rapsoljens glyserol byttes ut mot biometanol som gir en biodiesel av markedets høyeste kvalitet og med gode miljøegenskaper.

Kontakt med oss allarede idag, for å finne den mest kostnadseffektive løsningen for nettopp din bedrift.

kontakt med oss allerede i dag

Å bytte til biodiesel var lett og har medført store besparelser i vår drivstofføkonomi.”

Transportselskap, Skåne

Et klimasmart valg

Når du kjører med B100 Biodiesel RME Premium fra Biofuel Express i stedet for fossil diesel, senker du karbondioksidutslippet med mer enn 70 %.

Vår biodiesel har god smøreevne og fungerer svært bra i alle FAME-godkjente motorer.

Den har også mange andre fordeler: den brytes raskt ned i naturen og verken brannfarlig eller helseskadelig.

Produktdatablad

Hør mer om B100 biodiesel RME!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17 

Les flere nyheter