Det kan være mange grunner til at dere som bedrift ikke har gjort noe med CO2-utslippene deres ennå – Kanskje dere er et mindre selskap med færre ressurser, eller kanskje på grunn av mangel på tilgjengelige grønne drivstoff. Men det er ingen unnskyldninger for ikke å tenke på de ansatte, deres arbeidsforhold, eller på miljøet og klimaet.

Men det trenger ikke være vanskelig å bli grønn her og nå, og ikke trenger det å være et stort økonomisk utlegg. Hvis du er en liten eller mellomstor bedrift, kan det være dyrt å investere i et stort tankanlegg, og det er derfor ikke en realistisk løsning både når det gjelder økonomi og det praktiske, hvis maskinene kanskje plasseres på forskjellige destinasjoner over lenger tid.

Med en IBC-palletank på 1000 liter HVO100 Renewable Diesel, kan vi i Biofuel Express hjelpe deg med å få en grønn konvertering med ekspresshastighet. Tanken kan plasseres der arbeid utføres, f. eks. på en byggeplass, hvor kjøretøy parkeres for natten, eller tas med på en trailer. Det er helt opp til deg det som passer deg best…

HVO100 Renewable Diesel er syntetisk diesel hovedsakelig laget av rester og avfall fra kjøtt- og fiskeindustrien. Fordelene ved å bruke HVO som drivstoff i maskinene i stedet for fossil diesel er mange.

Det kan spesielt nevnes at:

 • Klimagasser reduseres med opptil 90 % i henhold til hele drivstoffets livssyklus
 • Skadelige partikler reduseres med opptil 33 %, noe som er gunstig for ansatte og andre i lokalsamfunnet
 • Skadelige gasser som NOx og CO reduseres betydelig
 • Mindre røykutvikling og luktplager
 • Eksosstøy reduseres

IBC-løsningen inkluderer:

 • Komplett pumpesett utviklet for HVO
 • Pumpehastighet på 40 liter/min. Inkl. Mål
 • Selvsugende pumpe med bypass
 • 5-meter slange
 • Automatisk pistol
 • Bunnfilter og beslag
 • 220 volt

HVO100 er helt kompatibel med vanlig diesel og kan derfor brukes enten 100 % ren eller blandet etter ønske. Dette betyr at det ikke krever investeringer i nytt utstyr og derfor er en av de raskeste og enkleste måtene å bli fossilfri på, hvis du ønsker å møte den økende etterspørselen etter bedre og grønnere løsninger.
Så om du jobber i golfindustrien, (bygging) hagebruk, skogbruk og jordbruk, byggebransjen eller noe helt annet, er dette første skritt på veien mot en grønn ombygging …

Hvis du har spørsmål om hvordan vi kan hjelpe ditt firma med en IBC-tankløsning, kan du kontakte oss uten binding:

Finn Poulsen

 

Finn Poulsen 
Tlf.: + 45 53 88 79 89
E-mail: fp@biofuel-express.com