Sist måned fokuserte vi på Earth Hour, og nå kommer Earth Day (Jordens dag) 22. april 2021 – og hos Biofuel Express går vi aldri glipp av en anledning til å fokusere på klimaet.

Earth Day handler om å sette aktuelle temaer for planeten på dagsorden, noe som i prinsippet kan være alt fra ulikhet i samfunnet og fattigdom til politivold og den globale pandemien vi er konfrontert med.

Spesielt klimakrisen er et sentralt tema for dagen – nok en gang. Som et forspill vil det 20. april blant annet være et digitalt arrangement som utforsker klima og miljørettferdighet, der temaet vil bli knyttet til andre aktuelle temaer.

På selve dagen, 22. april, vil det bli et stort, virtuelt arrangement med blant annet workshops, paneldebatter og spesielle opptredener som vil fokusere på hovedtemaet: «Gjør kloden vår frisk igjen» (Restore Our Earth).

Du kan lese mer om arrangementet her: www.earthday.org/earth-day-2021 eller lese mer om våre grønne produkter her.