Nok en gang har Biofuel Express blitt re-sertifisert basert på ISO-standarder for kvalitets- og miljøledelse.

En av sertifiseringene er ISO 9001, som handler om å ha et sterkt kundefokus og systematisk tilnærming til kvalitetssikring av våre produkter og prosesser. Det hjelper spesielt å sikre at kundene våre alltid kan forvente konsistent kvalitet på produkter og tjenester, samt kontinuerlig forbedring.

Den andre ISO-sertifiseringen er innenfor 14000-familien, som handler om å ha et effektivt miljøledelsessystem der selskapets miljøarbeid kontinuerlig måles og forbedres. Vi i Biofuel Express er dedikerte til å kontinuerlig forbedre vårt miljø- og klimafotavtrykk, noe som gir kundene sikkerhet og trygghet.

Det er en viktig milepæl å bli re-sertifisert slik at vi kan dokumentere og forbedre vår innsats når det gjelder miljø og kvalitet, slik at kundene våre kan føle seg trygge hele tiden.

Du kan lese mer om andre tiltak for å skape en sunn og bærekraftig virksomhet, her.