Nyheter2019-04-11T07:50:11+01:00

NYHETER

Biofuel Express certifierat efter kvalitets- och miljöstandarderna ISO 9001 och ISO 14001

Biofuel Express har ISO-certifierats på våra kvalitets- och miljöledningssystem, vilket visar vår kontinuerliga insats och strategiska fokus på miljö och kvalitetssäkring av processer. [...]

9. augusti 2018|

Biofuel Express säkrar ett nytt leveransavtal med världens största tillverkare av förnybar diesel HVO – Neste

Det är med stor glädje att vi kan informera er om att Biofuel Express nyligen har säkrat ett nytt leveransavtal med världens största tillverkare av förnybar diesel HVO, Neste, gällande [...]

13. juni 2018|

Volvo lastvagnar upplever stort intresse för HVO – nu behövs rätt pris och en ökad produktionsvolym

Volvo Lastvagnar godkänner biobränslet HVO för samtliga motorer upp till Euro-6 och det är tydligt att både åkerier och transportköpare i Sverige är övertygade om bränslets tekniska fö [...]

30. november 2015|
Load More Posts