Nyheter2021-03-05T14:16:55+01:00

NYHETER

Biofuel Express introducerar en ny intern app för kvalitets- och miljöförsäkring

Hos Biofuel Express är kunden och service alltid i fokus och därför är det viktigt att säkerställa en hög nivå på service och kvalitet när våra kunder får bränsle eller besöker våra s [...]

21. juni 2021|

Utvecklingen fortsätter på Biofuel Express – Grön lastbilstation öppnar i Falkenberg

Stationen i Falkenberg i Sverige öppnar under den kommande veckan med alla Biofuel Express fossila produkter. Stationen ligger på Holmagårdsvägen i Falkenberg, nära E20 och väg 154. S [...]

14. juni 2021|

Hur kan B100 Biodiesel RME användas inom byggindustrin till förmån för miljön och klimatet?

Mycket har redan gjorts för att göra städer grönare och hus mer isolerade och mer självförsörjande, men det förändrar inte det faktum att byggindustrin fortfarande är en stor miljöbov [...]

25. maj 2021|

Hur kan Neste MY Förnybar Diesel göra skillnad för klimatet och byggbranschens miljöpåverkan?

På senare år har mycket gjorts för att minska byggbranschens miljöavtryck- från energieffektivisering av byggnader till att  göra dem självförsörjande, använda klimatsmarta material o [...]

17. maj 2021|

Biofuel Express är certifierat på nytt inom kvalitetsledning och miljöprestanda

Återigen har Biofuel Express certifierats på nytt baserat på ISO-standarder för kvalitets- och miljöhantering. En av certifieringarna är ISO 9001, som handlar om att ha ett starkt kund [...]

26. april 2021|

Under 2020 hjälpte vi på Biofuel Express våra kunder att minska sina koldioxidutsläpp med 259 000 ton

Här på Biofuel Express arbetade vi hårt under 2020 för att hjälpa våra kunder att göra sina verksamheter mer hållbara genom att använda våra fossilfria produkter. Tillsammans med våra [...]

19. april 2021|

Upprepning bidrar ibland till förståelse – Ta del i Earth Day 2021 virtuellt

Senaste månad fokuserade vi på Earth Hour, och nu är Earth Day urspungligen den 22 april 2021 - och vi hos Biofuel Express missar aldrig ett tillfälle att fokusera på klimatet. Earth D [...]

19. april 2021|
Go to Top