Nyheter2021-03-05T14:16:55+01:00

NYHETER

Biofuel Express’ partner Neste investerar ännu mer i gröna bränslen i framtiden

Neste är världens största producent av HVO Förnybar Diesel och de utökar nu sin produktion och efterlyser lagstiftning för att börja se möjligheterna i avfallsbaserat bränsle. I synner [...]

4. februari 2021|
Go to Top