Fossilfri på 5 minuter
med Neste MY Förnybar Diesel HVO

Vägen till fossilfri drift har aldrig varit enklare

MARKANT FÖRBÄTTRAD

CO₂-reduktion

-30°C 

Utmärkta köldegenskaper

FÄRRE PARTIKLAR

Luktfri och mindre lokala utsläpp

ENKELT ATT BYTA

Kompatibel med alla dieselmotorer

Snabb och enkel omställning till fossilfria transporter

Omställning till fossilfri drift har aldrig varit enklare!

Med Neste MY Förnybar Diesel™ HVO100 kan du bli fossilfri så fort du börjat köra med denna produkt i tanken. Inga investeringar i modifiering av motorer behövs vid användning av Neste MY Förnybar Diesel™ och den kan blandas fritt med vanlig diesel.

Produkten presterar mycket bra under årets kyligare säsong och är lämplig vid tuffa väderförhållanden. Den klarar temperaturer ner till -30 grader och har starka lagringegenskaper.

Neste MY Förnybar Diesel™ uppfyller standarden CEN/TS 15940 för paraffiniska bränslen som gäller för samtliga dieselmotorer. De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis Volvo, Scania och Mercedes, har godkänt användningen av ren HVO, HVO100, i sina motorer.

Läs mer om HVO100 – Fossilfritt diesel
Brand approvel

Överlägsen prestanda

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) är ett koldioxidsnålt premiumkvalitets drivmedel som kan ersätta vanlig diesel fullt ut och på så sätt minska beroendet av fossila bränslen.  

Neste MY Förnybar Diesel™ kräver inga modifieringar av motorer och har flera fördelar jämfört med andra dieselprodukter, såsom:

 • Fossilfritt bränsle – ett helt förnybart och hållbart drivmedel
 • Upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser

 • Kan blandas med vanlig diesel

 • Överlägsen prestanda, ner till -30 grader

 • Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet

 • Luktfri

Bara att tanka och köra!

Neste MY HVO renewable Diesel

LÄS MER OM FÖRDELARNA PÅ NESTEMY.SE

verdenshånd

Mindre miljöavtryck
– bli fossilfri på 5 minuter

När du väljer Neste MY Förnybar Diesel™ HVO100, bidrar du till en mer hållbar framtid.

Vid användning av den klimatsmarta Neste MY Förnybar Diesel™, minskas den negativa klimatpåverkan då bränslet reducerar växthusgasutsläppen med upp till 90%, jämfört med fossil diesel.

Neste MY Förnybar Diesel™ minskar partikelhalten i atmosfären med 30%, vilket gör det till ett utmärkt alternativ för exempelvis stadsbussar och lastbilar. Eftersom HVO består av enkla paraffinföreningar utan aromämnen är förbränningsprocessen vid drift med HVO renare och producerar relativt låga avgasutsläpp.

 • CO2 – 90% reduktion

 • Partiklar – 33% reduktion
 • NOx – 9% reduktion

 • HC – 30% reduktion

 • CO – 24% reduktion

Produktdatablad
Läs mer om miljöinfo

Uppgifterna har sammanställts från över 40 olika studier som inkluderar olika motorgenerationer och olika slags system för efterbehandling av utsläpp.

verdenshånd
Transportation forms

Hör mer om
Neste MY Förnybar Diesel™

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17 

Läs fler nyheter