Neste MY FÖRNYBAR DIESEL

Få förnybart bränsle i tanken på 5 minuter

NESTE MY FÖRNYBAR DIESEL

Få förnybart bränsle i tanken på 5 minuter

Neste MY Innovation
Neste MY Renewable Diese

Snabbt och enkelt växla 

till fossilfria transporter

Omställning till fossilfri drift har aldrig varit enklare!

Med HVO100 Neste MY Förnybar Diesel™ kan du bli fossilfri så fort du börjat köra med denna produkt i tanken. Inga investeringar i modifiering av motorer behövs vid användning av Neste MY Förnybar Diesel™ och den kan blandas fritt med vanlig diesel.

Skapad för väg och väder

Produkten presterar mycket bra under årets kyligare säsong och är lämplig vid tuffa väderförhållanden. Den klarar temperaturer ner till -30 grader och har starka lagringegenskaper. Neste MY Förnybar Diesel™ uppfyller standarden CEN/TS 15940 för paraffiniska bränslen som gäller för samtliga dieselmotorer.

Kan användas i alla dieselmotorer

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis  Scania, Volvo och Mercedes har godkänt användningen av ren HVO, HVO100, i sina motorer.

Se godkända fordon

Snabbt och enkelt växla

till fossilfria transporter

Omställning till fossilfri drift har aldrig varit enklare!

Med HVO100 Neste MY Förnybar Diesel™ kan du bli fossilfri så fort du börjat köra med denna produkt i tanken. Inga investeringar i modifiering av motorer behövs vid användning av Neste MY Förnybar Diesel™ och den kan blandas fritt med vanlig diesel.

Skapad för väg och väder

Produkten presterar mycket bra under årets kyligare säsong och är lämplig vid tuffa väderförhållanden. Den klarar temperaturer ner till -30 grader och har starka lagringegenskaper. Neste MY Förnybar Diesel™ uppfyller standarden CEN/TS 15940 för paraffiniska bränslen som gäller för samtliga dieselmotorer.

Kan användas i alla dieselmotorer

De flesta fordonstillverkarna för tung trafik, exempelvis  Scania, Volvo och Mercedes har godkänt användningen av ren HVO, HVO100, i sina motorer.

Se godkända fordon

Transparens är vägen framåt…

Läs mere
 • Följ dina CO2-minskningar

 • Få en överblick över din bränsleförbrukning

 • Ladda ner hållbarhetsrapporter med några få klick

 • Få insikt i råvarorna och deras ursprung

Våga tanka nytt

Gör ditt val för en fossilfri transport

Närtransport

Utsläppen från inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. År 2020 uppgick transportsektorns utsläpp till ungefär 15 miljoner ton koldioxidekvivalenter.

Konvertera närtransporter

Kommun

Det ställs i större utsträckning krav på klimat och miljö inom kommunerna – och det behöver inte vara svårt eller dyrt att förändra.

Konvertera kommunen

Bygg

80% av transport- och byggsektorns fordon drivs fortfarande av fossila bränslen.  Det kan ni dra nytta av, genom att erbjuda era kunder just hållbara tjänster.

Konvertera byggsektorn

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

ÖVERLÄGSEN PRESTANDA

Få samma säkerhet som med vanlig diesel

HVO100 Neste MY Förnybar Diesel är ett koldioxidsnålt premiumkvalitets drivmedel som kan ersätta vanlig diesel fullt ut och på så sätt minska beroendet av fossila bränslen.  

Neste MY Förnybar Diesel™ kräver inga modifieringar av motorer och har flera fördelar jämfört med andra dieselprodukter, såsom: 

 • Fossilfritt bränsle
  – ett helt förnybart och hållbart drivmedel

 • Upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser jämfört med vanlig diesel

 • Kan blandas med vanlig diesel

 • Överlägsen prestanda, ner till -30 grader

 • Utmärkta lagringsegenskaper
  – Förlorar inte i kvalitet

 • Färre lokala partiklar släpps ut i närmiljön

Läs mer om miljöinfo

BARA ATT TANKA OCH KÖRA!

HVO diesel

Vill du ha en överblick över alla fördelar med HVO100 Förnybar Diesel?

Ladda ner produkt-