Världens största tillverkare av förnybar diesel HVO, Neste, har idag lanserat Neste MY Förnybar Diesel i Sverige.

 

Neste MY Förnybar Diesel är en produkt av samma höga kvalitet som du redan känner till och använder från Neste.

Det är din garanti för marknadens bästa kvalitet av HVO som klarar temperaturer ner till -32 grader, minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% och förbättrar luftkvalitén i våra tätorter.
Din väg till att bli fossilfri på 5 minuter.

 

Biofuel Express är återförsäljare av Neste MY Förnybar Diesel HVO100 och erbjuder det både på vårt stationsnätverk, samt som direktleverans (bulk).

 

Kontakta oss i dag, så berättar vi gärna mer om de unika kvalitéerna hos Neste MY Förnybar Diesel.

 

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40