På senare år har mycket gjorts för att minska byggbranschens miljöavtryck- från energieffektivisering av byggnader till att  göra dem självförsörjande, använda klimatsmarta material och hållbara energikällor m.m. Men även om det har varit mycket fokus på hållbara lösningar inom byggbranschen utgör den fortfarande en betydande del av de totala klimat- och miljöutsläppen.

2018 stod byggbranschen för nästan 21 % av Sveriges koldioxidutsläpp vilket motsvarar 11,8 miljoner ton av CO2-ekvivalenter [1]. Fortfarande fann Boverket 2019 att byggbranschen har en nedslående statistik, särskilt när det gäller den negativa miljöpåverkan, vilket har fortsatt att öka på senare år [2].

Det innebär att branschen måste ta seriösa åtgärder  för att minska koldioxidutsläppet och utsläpp av skadliga partiklar. Det kommer gynna både klimatet och samhällen, men i synnerhet också dom som jobbar inom branschen och som dagligen utsätts för dålig luftkvalitet på byggarbetsplatser och andas in skadliga partiklar.

En av lösningarna som kan hjälpa till att omstrukturera och förbättra branschen relativt snabbt utan större insatser och investeringar är (HVO100) Neste MY Förnybar Diesel. Neste MY Förnybar Diesel har fördelen att det inte kräver några ändringar av fordon, eftersom specifikationerna är nästintill identiska med vanlig diesel och därför kan användas 100 % ren eller blandas med fossil diesel. Detta gör det enkelt för alla maskiner och transportfordon inom verksamheten att gå över till ett fossilfritt alternativ i enlighet med företagets miljöåtaganden och ekonomi. Det blir också enklare att sätta upp mer ambitiösa klimatmål, samt mäta och förbättra verksamhetens  miljöprestanda.

Det som gör Neste MY Renewable Diesel till en bra lösning för byggbranschen är:

  • Att skadliga partiklar minskar med upp till 33%

    • Som innebär att luften på och omkring byggplatser förbättras avsevärt till fördel för miljön och människorna i lokalområdet
  • Växthusgasutsläppen minskar markant under bränslets livscykel jämfört med fossil diesel

  • Även CO (kolmonoxid) och NOx (kväveoxid), som också är skadliga växthusgaser, minskar avsevärt i förhållande till användningen av fossil diesel

Det är därför mycket klokt att gå över till fossilfri drift i byggbranschen. Förändringen sker här och nu och vi på Biofuel Express kan hjälpa dig med dokumentation utsläppsminskning genom vårt hållbarhetsrapporteringsverktyg samt att hitta en lösning som passar just ditt företag- från den geografiska, tekniska, ekonomiska, men först och främst- den miljömässiga aspekten.

Vill du ha ett obefintligt samtal om hur din klimatpåverkan och din arbetsmiljö kan förbättras här och nu?

Jacob Nilsson LI

Jacob Nilsson
jn@biofuel-express.com
+ 46 76 306 63 70

Stationer nära
Direkteleverans

Källor: [1] Boverket.se [2] Byggindustrin.se