Många missförstånd kan uppstå om produkter – och biodiesel är verkligen inget undantag. Det finns flera antaganden om biodiesel, även när det kommer till etik och klimat.

Vi har därför försökt svara på några av de vanligaste frågorna om biodiesel, och denna gång särskilt när det handlar om dess etiska och klimatrelaterade utmaningar:

Myt Sant Falskt Både sant och falskt
Myt 1:
Med biodiesel fråntas jordbruksmark som annars skulle kunna användas för grödor inom livsmedelsindustrin
Teorin att EU:s biobränslepolitik har påverkat den globala livsmedelsförsörjningen eller bidragit till hunger är en myt. Biodiesel bidrar istället positivt genom att ersätta importerat proteinfoder till djur. Cirka hälften av rapsproduktionen går till proteinfoder, vilket alternativt kan vara sojakakor från Sydamerika. Det mesta av fettet från fröet används till rapskakor eller annars till rapsolja.

Läs mer här.

Myt 2:
Biodiesel hjälper till att skövla och förstöra regnskogen
Detta beror naturligtvis på vad biodieseln tillverkas av – påståendet är korrekt om biodieseln tillverkas av palmolja, vilket inte är bra, eftersom det kan ha en negativ inverkan på regnskogsområdena och belastar klimatet på grund av transporten till Europa. BioFuel Express B100 Biodiesel RME Premium tillverkas dock av raps och inte av palmolja.
Myt 3:
Biodiesel slutar fungera när det är kallt
Det är sant att biodiesel vid mycket kalla temperaturer antar en mer solid form som är jämförbar med gelé som blockerar filter och täpper igen bränsleledningar. Vår B100 Biodiesel RME Premium har emellertid utvecklats för användning i kalla klimat och kan därför fungera ned till minus 20 grader.
Myt 4:
Biodiesel är 100 % fossilfritt
I tillverkningsprocessen för B100 Biodiesel RME Premium används metanol. Metanol finns i både fossila och fossilfria versioner. Som standard används 50 % biometanol i tillverkningsprocessen för att säkerställa en större andel biomassa och därmed för att förbättra klimatutbytet. I genomsnitt är det cirka 0,02 % av bränslets slutprodukt som är fossil metanol. B100 Biodiesel RME Premium kan också erbjudas 100 % fossilfritt och tillverkas av ren biometanol vid behov.

Låt en av våra rådgivare kontakta dig, om du vill veta mer om huruvida din fordonsflotta kan använda B100 Biodiesel RME Premium:

Låt en rådgivare kontakta dig:Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.