Det kan vara svårt att förstå allt man hör om biodiesel, och många missförstånd kan uppstå på vägen.

Här förklarar vi några av de största missförstånden och frågorna om biodiesel. Inledningsvis ligger fokus på de myter som handlar om biodieselns operativa egenskaper:

Myt Sant Falskt
Myt 1:

Biodiesel täpper till bränslefiltret

När vanlig diesel används kommer det att finnas avlagringar av smuts i tanken. Vid första tankningen med högkvalitativ biodiesel kommer denna avlagring att lösas upp. Detta innebär att rester från den avlagring som löses upp kommer att sätta sig i bränslefiltret. Så när du börjar använda biodiesel bör du byta bränslefilter lite oftare – med tiden kommer de utsöndrade ämnena att försvinna och då kan du byta bränslefilter enligt tillverkarens anvisningar.
Myt 2:

Biodiesel påverkar motorns prestanda negativt

Du kan förvänta dig en minskning av prestandan med 4 % jämfört med vanlig diesel.
Myt 3:

Ökar förbrukningen när man använder biodiesel

Våra bästa beräkningar visar att förbrukningen ökar med 4 % jämfört med vanlig diesel.
Myt 4:

Fordonet eller motorn måste modifieras för att kunna drivas med biodiesel

• Alla nordiska lastbilsmärken har modeller som är förberedda för B100 Biodiesel RME Premium.
• Biodiesel kan användas utan problem i de flesta dieselmotorer utan modifiering. Den enda ändring som krävs är att byta bränslefilter då och då. Att byta bränslefilter kräver inte mycket tid eller resurser.Du kan se vilka fordon som är godkända för B100 Biodiesel RME Premium här.
Myt 5:

Biodieselns kvalitet varierar

Biodiesel är en naturprodukt och därför kan det finnas stora kvalitetsskillnader. Biofuel Express säljer endast B100 Biodiesel RME av högsta kvalitet.

Se vårt produktdatablad här.

Låt en av våra rådgivare kontakta dig, om du vill veta mer om huruvida din fordonsflotta kan använda B100 Biodiesel RME Premium:

Låt en rådgivare kontakta dig:Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.