Sist oppdatert 14. oktober 2019.
Alle priser er i SEK inklusiv moms, inklusive avgifter, gjeldende på Biofuel Express stasjoner.

RABATTAVTALE

Med et Biofuel Express tankkort har du mulighet til en fast rabattavtale, hvor du som kunde på Biofuel Express stasjoner får en attraktiv rabatt på listeprisen.
Sluttprisen blir dermed listeprisen minus rabatten.

Kontakt oss for rabattavtale
Bestill ditt tankkort her