Listepriser2019-02-12T05:43:21+00:00

Sist oppdatert 11. februar 2019.
Alle priser er i SEK eksklusiv moms, inklusive avgifter, gjeldende på Biofuel Express stasjoner.

B100 Biodiesel RME Truck 14,49
Renewable Diesel HVO 100 Truck 16,39
Diesel Truck 15,97
AdBlue Truck 6,50

RABATTAVTALE

Med et Biofuel Express tankkort har du mulighet til en fast rabattavtale, hvor du som kunde på Biofuel Express stasjoner får en attraktiv rabatt på listeprisen.
Sluttprisen blir dermed listeprisen minus rabatten.

Kontakt oss for rabattavtale
Bestill ditt tankkort her
This website uses cookies and third party services. Ok