Senast uppdaterad 9 september 2019.
Alla priser är i SEK inklusive moms, inklusive avgifter, gällande på Biofuel Express tankstationer i Sverige.

RABATTAVTAL

Med ett Biofuel Express tankkort har du möjlighet till ett fast rabattavtal, där du som kund på Biofuel Express stationer får en attraktiv rabatt på listepriset.
Slutpriset är således listpriset minus rabatten.

Kontakta oss för rabattavtal
Beställ ditt tankkort här