Listpriser2019-01-21T12:14:03+00:00

Senast uppdaterad 21 januari 2019.
Alla priser är i SEK eksklusive moms, inklusive avgifter, gällande på Biofuel Express tankstationer i Sverige.

B100 Biodiesel RME Truck 14,89
Renewable Diesel HVO 100 Truck 16,11
Diesel Truck 15,69
AdBlue Truck 6,50

RABATTAVTAL

Med ett Biofuel Express tankkort har du möjlighet till ett fast rabattavtal, där du som kund på Biofuel Express stationer får en attraktiv rabatt på listepriset.
Slutpriset är således listpriset minus rabatten.

Kontakta oss för rabattavtal
Beställ ditt tankkort här
This website uses cookies and third party services. Ok