LISTEPRISER2018-11-14T09:18:32+00:00

Senast uppdaterad 12 november 2018.
Alla priser är i SEK exklusive moms, inklusive avgifter, gällande på Biofuel Express tankstationer

B100 Biodiesel RME Truck 14,19
Renewable Diesel HVO Truck 17,07
Diesel Truck 16,65
AdBlue Truck 6,50

RABATTAVTAL

Med ett Biofuel Express tankkort har du möjlighet till fast rabattavtal, där du som kund på Biofuel Express stationer får en attraktiv rabatt på listpriset.
Slutpriset är således listpriset minus rabatten.

Kontakta oss för rabattavtal
beställ ditt tankkort här
This website uses cookies and third party services. Ok