Det är med stor glädje att vi kan informera er om att Biofuel Express nyligen har säkrat ett nytt leveransavtal med världens största tillverkare av förnybar diesel HVO, Neste, gällande från och med 1.7.2018, och därmed kommer vi fortsätta att utveckla den svenska marknaden för HVO100.

 

Den svenska drivmedelsmarknaden står inför stora förändringar. Den 1:e juli 2018 införs det nya reduktionskvotsystemet som främjar användningen av biodrivmedel i transportsektorn och syftar till att ta Sverige till att bli fossilfritt år 2045.
Med den nya lagstiftningen förväntar vi en stark och växande efterfrågan på HVO som inblandnings-komponent i dieselbränslen, eftersom alla drivmedelsdistributörer får krav på sig att sänka växthusgasemissionerna med 19,3 procent för diesel genom att blanda in biodrivmedel. Det är därför troligt att marknaden för ren HVO (HVO100) kommer att påverkas på så sätt att den minskas kraftigt under 2:a halvåret 2018.

 

Det finns fortfarande osäkerhet kring eventuellt ytterligare begränsningar av råmaterial som används för produktion av biobränslen, både lokalt i Sverige, och även på EU-nivå. Detta kan få konsekvenser för tillgången på HVO under 2019 och framöver. För att möta den ökande efterfrågan utvecklar tillverkaren Neste kontinuerligt sin råvarupool med fokus på hållbara lösningar för framtiden. Samtidigt har rena biodrivmedel fått 100 procent befrielse från energi- och koldioxidskatt till 2020 och vi bekräftar till våra kunder att 100%-marknaden kommer fortsätta existera efter att reduktionsplikten införs.

 

Med det nya leveransavtalet hjälper vi våra kunder att fortsatt ha HVO i sina tankar och ytterligare säkra en hög GHG-reduktion och minskat miljöpåverkan. Miljön är en viktig konkurrensfaktor för våra kunder och både transportföretag och kollektivtrafiken vinner konsumenternas förtroende genom att ha marknadens mest klimatsmarta produkter i sina tankar.