Biofuel Express A/S och Biogem APS har gått samman för att bilda ett joint venture kallat Biogas Express. På detta sätt kombineras expertis inom biogas med en passion för grön omställning och hållbara bränslen.

Det innebär att Biogas Express i framtiden kommer att kunna erbjuda biogas till företag som vill minska sitt klimat- och miljöavtryck.

Fördelarna med biogas är många, bland annat:

  • Biogasproduktion fungerar som en cirkulär ekonomi.
  • Biogas kommer att delvis kunna ersätta naturgas och kan transporteras runt om i landet i det stora naturgasnät som redan finns.
  • I flera studier har biogasproduktion visat sig vara den billigaste metoden för att minska växthuseffekten.
  • Biogasanläggningar bidrar också till att skapa sysselsättning inom jordbruket, där nya jobb behövs på flera ställen.
  • Användningen av avgasat gödsel som gödningsmedel i stället för rågödsel innebär också att produktionen av dikväveoxid i marken minskas. Detta är också viktigt för att minska klimatpåverkan.
  • Biogas kan hjälpa till att tränga undan fossila bränslen som kol, diesel eller bensin.
  • Avgasat gödsel luktar mycket mindre än rågödsel. Det ger därför färre odörproblem i samband med användning av boskapsgödsel på åkrarna.

Du kan läsa om alla fördelar här.

Du kan hålla dig uppdaterad om vad som händer med Biogas Express genom att följa oss på vårt nya Twitter-konto.

Du kan även gärna kontakta oss för att få veta mer om dina alternativ för konvertering till fossilfria transporter med hjälp av biogas.

Knud Boesgaard
Tel. + 45 61 71 88 11
E-post: kb@biofuel-express.com

Martin Sebastian Agdal
Tel. + 45 29 26 41 22
E-post: msa@biofuel-express.com