Keolis har varit en av pionjärerna inom fossilfri verksamhet och blev 100% fossilfria hösten 2015.
Keolis är en av Europas största leverantörer av kollektivtrafik och har totalt 1 600 kommersiella fordon i Sverige och kör cirka 11 miljoner kilometer per år.

Keolis motto är att vara ”Sveriges mest hållbara kollektivtrafikföretag”.

Vårt miljöengagemang har varit vår hjärtefråga i många år, sedan vi började testa 1995 och sedan 2012 när vi satte upp målet att ha en helt fossilfri flotta. Det är väldigt naturligt då vi jobbar med kollektivtrafik.” Lars Erik Behrns, inköpschef på Keolis.

Hör Lars Erik Behrns, inköpschef på Keolis, berätta om deras framgångsrika konvertering till 100% fossilfri drift.

Läs hela artikeln på https://www.neste.se/keolis-vi-sparar-110-000-ton-koldioxidar-genom-att-kora-fossilfritt

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40