Biofuel Express har ISO-certifierats på våra kvalitets- och miljöledningssystem, vilket visar vår kontinuerliga insats och strategiska fokus på miljö och kvalitetssäkring av processer.

 

”Pålitlighet och hållbarhet är centrala faktorer för oss.

Vi är stolta över att meddela att vi blivit ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Det betyder att våra kunder och samarbetspartners kan vara säkra på att vi systematiskt förbättrar vår kvalitet och fokus på en hållbar miljö och dessutom säkerhetsställer att vi lever upp till våra kunders krav”

Clemen Rasmussen, partner och grundare av Biofuel Express

 

ISO 9001 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som innebär att vi aktivt arbetar på att ständigt förbättra företaget och våra processer, samt säkra kvaliteten på våra tjänster och produkter.

ISO 14001 är en internationell standard för miljöledningssystem som säkerställer att vi kontinuerligt arbetar för att minska vår negativa påverkan på miljön och att vi följer tillämpade lagkrav.

Certifieringen genomfördes av Scandinavian Business Certification enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015 standarderna. Certifikatet kan ses här på svenska och engelska.

 

För ytterligare information är ni välkomna att kontakta:

 

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40