BIOFUEL EXPRESS INSIGHT

TRANSPARENS ÄR VÄGEN FRAMÅT

BIOFUEL EXPRESS INSIGHT

TRANSPARENS ÄR VÄGEN FRAMÅT

Logga in på Biofuel Express Insight
Begär kundinloggning
Bli kund hos Biofuel Express

Klimatambitioner 

Klimatambitioner 

kräver transparens och giltig data

Fler krav ställs när det gäller kraven inom klimatet och miljön. Behovet av tydlig kommunikation baserat på giltig data kommer natulrigtvis att öka varje dag.

Det är med tanke på detta som kundportalen “Biofuel Express Insight” har tagits fram. Det måste bli enkelt att skapa en översikt över företagets klimatmål och att kunna få fram rätt dokumentation.

Oavsett var ditt företag befinner sig i övergångsprocessen är din klimatdokumentation extremt relevant. Oavsett om du behöver indata för Science Based Targets eller till din CSR-rapportering tillhandahåller Biofuel Express Insight den information som krävs.

Du får tillgång till portalen Biofuel Express Insight som kund hos Biofuel Express och genom att använda våra olika bränsleprodukter. Du kan välja fritt mellan B100 Biodiesel RME Premium med upp till 70 % minskning av koldioxid jämfört med normal diesel, HVO100 förnybar diesel med upp till 90 minskning av koldioxid jämfört med vanlig diesel eller bara diesel, som vid behov kan blandas med de gröna produkterna.

Biofuel Express Insight ger ditt företag följande insikter om din transport och ditt bränsle:

  • Följ din totala bränsleförbrukning

  • Översikt över din totala koldioxidminskning

    • Uppsatt i ton, personbilar och personer
  • Katalog över ditt bränsles råmaterial och deras ursprungsland

  • Professionella klimatrapporter som enkelt kan laddas ner och användas som dokumentation för alla intressenter

Om du vill veta mer om Biofuel Express Insight, lämna dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare att konktakta dig så snart som möjligt.

Gå till kontaktformuläret

“Med Biofuel Express Insight-portalen har Biofuel Express höjt ribban rejält. Jag önskar att andra leverantörer också skulle kunna tillhandahålla sådan kvalitet på data. Portalen har blivit ett viktigt verktyg för vår grupp, och den används i stor utsträckning i olika funktioner och geografiska områden – från inköp till företagskontrollanter, bränsleförvaltare och naturligtvis – hållbarhetsavdelningen,”

– Biofuel Express kund, strategisk köpare

Vill du veta mer om Biofuel Express Insight?

Ladda ner Biofuel Express Insight-broschyren
Biofuel Express Insight
Biofuel Express Insight

Vill du veta mer om Biofuel Express Insight?

Ladda ner Biofuel Express Insight-broschyren
Biofuel Express Insight

Vill du veta mer om Biofuel Express Insight?

Ladda ner Biofuel Express Insight-broschyren

Bli kontaktad av en rådgivare för att höra mer om Biofuel Express Insight:Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.