Biofuel Express har precis lanserat en ny kundportal – Biofuel Express Insight – som kommer att fungera som ett verktyg för våra kunder, där de enkelt och snabbt kan:

  • Följa sina totala koldioxidminskningar

  • Se sin bränsleförbrukning i realtid

  • Ladda ner hållbarhetsrapporter med några få klick

  • Få insikt i vilka råvaror som har använts för att producera biobränslet och deras ursprung

Portalen kommer att göra det ännu enklare för företag att få en överblick över sin bränsleförbrukning och dokumentera sina klimatinsatser genom att använda alternativ till fossil diesel från Biofuel Express. Detta kommer att hjälpa kunderna att sätta upp ambitiösa klimatmål som kan följas noggrant och justeras löpande.

Genom portalen kan mer transparens skapas gentemot intressenter, och den kan effektivt användas som ett verktyg för att minska koldioxidutsläppen genom hela leveranskedjan. Det gör det också möjligt för ditt företag att ställa krav på partners och leverantörer vad gäller dokumentering av deras klimatsatsningar och koldioxidminskningar genom att byta till fossilfria produkter.

Vill ditt företag också sätta upp ambitiösa klimatmål och minska sitt koldioxidavtryck? Då kan du kontakta oss för att få mer information om dina alternativ för en fossilfri drift eller få råd om den gröna värdekedjan – hela vägen.

Bränsle

Vill du bli kontaktad angående Biofuel Express Insight?

Jag ger härmed tillstånd för Biofuel Express att lagra och behandla min information för internt bruk.
Jag ger härmed tillstånd för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.