HVO100 – Fossilfritt diesel – 90% CO2 reduktion2022-06-07T13:20:24+02:00

HVO100 Förnybar Diesel
Prestanda möter hållbarhet

Fossilfri drift utan kompromisser

90%

CO₂-reduktion

-30°C

Utmärkta köldegenskaper

FÄRRE PARTIKLAR

Luktfri och mindre lokala utsläpp

ENKELT ATT BYTA

Kompatibel med alla dieselmotorer

Kan användas i alla dieselmotorer

HVO är en premium fossilfri dieselprodukt, tillverkad av 100% förnybara råvaror, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Den framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter, och resultatet blir ett drivmedel av premiumkvalitet med en kemisk sammansättning identisk med vanlig diesel och kan därför ersätta fossil diesel fullt ut.

Ren HVO, HVO100, kan användas i dieselmotorer utan modifiering och är godkänd för samtliga fordon av marknadens ledande motortillverkare såsom Scania, Volvo, Mercedes, MAN m.fl.

Fossilfri diesel HVO är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel, samtidigt som den levererar samma prestanda och kan användas omedelbart utan anpassning av motorer eller infrastruktur. Dessutom har HVO bättre förbränning, filtrerbarhet och köldegenskaper än andra dieselprodukter på marknaden.

För att hitta en lösning för just för ditt företag, kontakta oss redan idag.

Få ett erbjudande
Läs mer om miljöinfo

”Vi är nöjda med den förnybara dieseln HVO och har haft en mycket bra erfarenhet med 100% HVO-drift.
Vi har en diversifierad fordonsflotta och produkten har fungerat utmärkt på våra storbilar, minibussar samt personbilar. Det har inte påverkat serviceintervallerna, motorerna är rena och har fungerat felfritt även under vinterförhållandena”

Biofuel Express kund, Östergötland

Marknadens renaste drivmedel

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett helt förnybart dieselalternativ baserat på vegetabiliska oljor, fettavfall, eller restprodukter från t.ex. livsmedelsindustri, jordbruk och skogsbruk, även kallat för ”2:a generations biodiesel” och ”avancerade biodrivmedel”.
Ett fordon som tankar HVO100 från Biofuel Express, kan reducera CO2-utsläppen med upp till 90 procent, jämfört med traditionell vanlig diesel.

Cetan-talet eller ’’tändvilligheten’’ för HVO Diesel är mellan 70-90 vilket är betydligt högre jämfört med 50-60 för fossil diesel.  Det ger extra kraft till fordonet och en mer effektiv och renare förbränning som minskar sot i motorer och reningssystem.

HVO-bränsle uppfyller EN15940-specifikationen och standarden för dieselbränslen EN 590, förutom densiteten som är ca 7% lägre. Den fungerar utan problem på alla moderna dieselmotorer i bussar, lastbilar, personbilar och anläggningsmaskiner.

Produktdatablad

Neste MY Förnybar Diesel™ HVO100
– Fossilfri på 5 minuter

Biofuel Express är återförsäljare av världens ledande HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™.

Neste MY Förnybar Diesel™ HVO är ett fossilfritt bränsle av premiumkvalitet som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% och fungerar utmärkt i alla dieseldrivna motorer utan specialanpassning.

  • Fossilfritt bränsle – ett helt förnybart och hållbart drivmedel
  • Upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser

  • Kan blandas med vanlig diesel

  • Överlägsen prestanda, ner till -30 grader

  • Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet

  • Luktfri och mindre lokala utsläpp

Bara att tanka och köra!

Bli fossilfri på 5 minuter med Neste MY Förnybar Diesel
Neste MY HVO renewable Diesel

HVO FAQ

Är HVO100 Neste MY Förnybar Diesel 100 % fossilfri?2021-11-24T15:07:52+01:00

Vid framställning av HVO100 används vätgas, som delvis har sitt ursprung i fossil naturgas. Vätgasen skall i sig inte definieras som en råvara, utan den används i den kemiska processen för att ta bort syre från de fettsyror som utgör den förnybara råvarubasen. Det är därför korrekt att i viss utsträckning härleda spår av fossilt ursprung till den färdiga HVO100-produkten. Andelen är dock mycket liten, mindre än 1 – 0,8 % för att vara exakt – fastslaget av Skatteverket. Det är en siffra som är offentlig information, och som Neste redovisar i samband med att vi enligt energiskattedirektivet betalar full energi- och koldioxidskatt för den delen av vår HVO100 som inte kan anses fullt ut härstamma från ren biomassa. 

Vad kostar HVO100 Förnybar Diesel?2021-11-24T15:04:21+01:00

HVO100 Förnybar Diesel är i allmänhet dyrare än vanlig diesel. Priset kan dock variera mycket beroende på marknad. Just nu är prisskillnaden cirka 1 krona och 10 öre litern (inklusive moms) i Sverige (uppdaterad mars 2021) , eftersom det är dyrt att tillverka. Men det är naturligtvis en extra kostnad som har använts väl när det gäller miljö och klimat.

Är HVO biodiesel?2021-11-24T15:01:07+01:00

HVO är biodiesel, eftersom det är diesel tillverkad av biologiskt material. Det skiljer sig dock från första generationens biodiesel (RME), som är tillverkad av vegetabiliskt material, medan HVO främst är gjort av rester och avfall.

Var kan jag tanka HVO100?2021-05-19T11:20:53+02:00

Du kan tanka Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) på Biofuel Express stationer i Åstorp, Mariestad, Hogstorp/Uddevalla, Ödeshög/Vida Vättern, Helsingborg och Vimmerby med flera nya stationer på väg. Se våra stationer här.

Biofuel Express erbjuder även direktleverans (bulk) av HVO100 till din egen tank.

Vad är Neste MY Förnybar Diesel?2021-05-19T11:23:46+02:00

Neste MY Förnybar Diesel är samma som HVO100 framtagen av världens ledande tillverkare, Neste, av förnybar diesel. Neste MY Förnybar Diesel är din garanti för marknadens bästa kvalitet av HVO som klarar temperaturer ner till -32 grader. Det är ett förnybart bränsle som tillverkas genom vätebehandling av oljor, avfall och restprodukter. HVO”100″ betyder att drivmedlet innehåller HVO till 100 procent ren användning. Du kan blanda Neste MY Förnybar Diesel med fossil diesel i din tank utan problem.

Vad tillverkas HVO av?2021-05-19T11:26:03+02:00

Vår HVO100 Förnybar Diesel är framställd av 10-tal olika råvaror, bl.a. animaliskt fett, avfall från livsmedelsindustrin, återanvänd matolja, fiskfett från fiskindustrin och restprodukter från matoljeproduktion. Dessa råvaror klassas som restprodukter och avfall och är garanterat hållbara enligt gällande lagar.

Kan man blanda HVO och Diesel?2021-05-19T11:24:58+02:00

Ja, det går bra. HVO100 Förnybar Diesel är fullt blandbar med vanlig diesel.

Vad är skillnaden på HVO och MK1 Diesel?2021-05-19T11:27:53+02:00

HVO är framställd av 100% förnybara och hållbara råvaror, och har upp till 90% lägre klimatpåverkan. Dessutom är HVO luktfritt och avger färre lokala partiklar än vanlig diesel.

HVO är en kemisk kopia av vanlig diesel som fungerar minst lika bra som konventionell diesel.
HVO har en densitet som är lägre än MK1 Diesel. Å andra sidan är cetan-talet (dieseloljans oktantal) bättre för HVO än för MK1.

Hur mycket CO2 sparar jag på HVO100?2021-05-19T11:29:50+02:00

Man sparar upp till 90% av CO2 jämfört med vanlig diesel genom att byta till HVO100 Förnybar Diesel.

Kan man köra på ren HVO100?2021-05-19T11:30:57+02:00

Ja, utan problem!

HVO100  Förnybar Diesel kan användas i samtliga dieselmotorer då den har samma kemiska sammansättning som vanlig diesel. Man skall dock följa motortillverkarens rekommendationer för respektive drivmedel.

Kontakta oss gärna så hjälper vi dig att säkerställa vad som gäller just din fordonsflotta.

Hör mer om
Förnybar Diesel HVO

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Helena Söderman
hs@biofuel-express.com
+46 (0) 723 66 33 17