Loading...
FÖRNYBAR DIESEL HVO2018-11-13T14:38:21+00:00

90%

Co2 reduktion

-32°C

Utmärkta köldegenskaper

FÆRRE PARTIKLER

Luktfri och mindre lokala utsläpp

ENKELT ATT BYTA

Kompatibel med alla dieselmotorer

KAN ANVÄNDAS I ALLA DIESELMOTORER

HVO är en premium dieselprodukt, tillverkad av 100% förnybara råvaror, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Den framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter, och resultatet blir ett drivmedel av premiumkvalitet med en kemisk sammansättning identisk med vanlig diesel och kan därför ersätta fossil diesel fullt ut.

HVO kan användas i dieselmotorer utan modifiering och är godkänd för samtliga fordon av marknadens ledande motortillverkare såsom Scania, Volvo, Mercedes, MAN m.fl.

HVO är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel, samtidigt som den levererar samma prestanda och kan användas omedelbart utan anpassning av motorer eller infrastruktur. Dessutom har HVO bättre förbränning, filtrerbarhet och köldegenskaper än andra dieselprodukter på marknaden.

För att hitta en lösning för just för ditt företag, kontakta oss redan idag

KAN ANVÄNDAS I ALLA DIESELMOTORER

HVO är en premium dieselprodukt, tillverkad av 100% förnybara råvaror, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Den framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter, och resultatet blir ett drivmedel av premiumkvalitet med en kemisk sammansättning identisk med vanlig diesel och kan därför ersätta fossil diesel fullt ut.

HVO kan användas i dieselmotorer utan modifiering och är godkänd för samtliga fordon av marknadens ledande motortillverkare såsom Scania, Volvo, Mercedes, MAN m.fl.

HVO är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel, samtidigt som den levererar samma prestanda och kan användas omedelbart utan anpassning av motorer eller infrastruktur. Dessutom har HVO bättre förbränning, filtrerbarhet och köldegenskaper än andra dieselprodukter på marknaden.

För att hitta en lösning för just för ditt företag, kontakta oss redan idag

KAN ANVÄNDAS I ALLA DIESELMOTORER

HVO är en premium dieselprodukt, tillverkad av 100% förnybara råvaror, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Den framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter, och resultatet blir ett drivmedel av premiumkvalitet med en kemisk sammansättning identisk med vanlig diesel och kan därför ersätta fossil diesel fullt ut.

HVO kan användas i dieselmotorer utan modifiering och är godkänd för samtliga fordon av marknadens ledande motortillverkare såsom Scania, Volvo, Mercedes, MAN m.fl.

HVO är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel, samtidigt som den levererar samma prestanda och kan användas omedelbart utan anpassning av motorer eller infrastruktur. Dessutom har HVO bättre förbränning, filtrerbarhet och köldegenskaper än andra dieselprodukter på marknaden.

För att hitta en lösning för just för ditt företag, kontakta oss redan idag

”Vi är nöjda med den förnybara dieseln HVO och har haft en mycket bra erfarenhet med 100% HVO-drift.
Vi har en diversifierad fordonsflotta och produkten har fungerat utmärkt på våra storbilar, minibussar samt personbilar. Det har inte påverkat serviceintervallerna, motorerna är rena och har fungerat felfritt även under vinterförhållandena”

Biofuel Express kund - Östergötland

MARKNADENS RENASTE DRIVMEDEL

HVO är ett helt förnybart dieselalternativ baserat på vegetabiliska oljor, fettavfall, eller restprodukter från t.ex. livsmedelsindustri, jordbruk och skogsbruk. Ett fordon som tankar HVO från Biofuel Express, kan reducera CO2-utsläppen med upp till 90 procent, jämfört med traditionell vanlig diesel.

Cetan-talet eller ’’tändvilligheten’’ för HVO är mellan 70-90 vilket är betydligt högre jämfört med 50-60 för fossil diesel.  Det ger extra kraft till fordonet och en mer effektiv och renare förbränning som minskar sot i motorer och reningssystem.

HVO uppfyller EN15940-specifikationen och standarden för dieselbränslen EN 590, förutom densiteten som är ca 7% lägre. Den fungerar utan problem på alla moderna dieselmotorer i bussar, lastbilar, personbilar och anläggningsmaskiner.

Produktdatablad

MARKNADENS RENASTE DRIVMEDEL

HVO är ett helt förnybart dieselalternativ baserat på vegetabiliska oljor, fettavfall, eller restprodukter från t.ex. livsmedelsindustri, jordbruk och skogsbruk. Ett fordon som tankar HVO från Biofuel Express, kan reducera CO2-utsläppen med upp till 90 procent, jämfört med traditionell vanlig diesel.

Cetan-talet eller ’’tändvilligheten’’ för HVO är mellan 70-90 vilket är betydligt högre jämfört med 50-60 för fossil diesel.  Det ger extra kraft till fordonet och en mer effektiv och renare förbränning som minskar sot i motorer och reningssystem.

HVO uppfyller EN15940-specifikationen och standarden för dieselbränslen EN 590, förutom densiteten som är ca 7% lägre. Den fungerar utan problem på alla moderna dieselmotorer i bussar, lastbilar, personbilar och anläggningsmaskiner.

Produktdatablad

NESTE MY FÖRNYBAR DIESEL™

Biofuel Express er reseller af verdens førende HVO, Neste MY FörnybarDiesel™.

Neste MY Förnybar Diesel™ är ett drivmedel av premiumkvalitet som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% och fungerar utmärkt i alla dieseldrivna motorer utan specialanpassning.

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel

Biofuel Express er reseller af verdens førende HVO, Neste MY FörnybarDiesel™.

Neste MY Förnybar Diesel™ är ett drivmedel av premiumkvalitet som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% och fungerar utmärkt i alla dieseldrivna motorer utan specialanpassning.

Läs mer om Neste MY Förnybar Diesel

Hör mer om förnybar diesel HVO!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Hör mer om förnybar diesel HVO!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Hör mer om förnybar diesel HVO!

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

This website uses cookies and third party services. Ok