HVO100 Förnybar Diesel
Prestanda möter hållbarhet

Fossilfri drift utan kompromisser

90%

CO₂-reduktion

-32°C

Utmärkta köldegenskaper

FÄRRE PARTIKLAR

Luktfri och mindre lokala utsläpp

ENKELT ATT BYTA

Kompatibel med alla dieselmotorer

Kan användas i alla dieselmotorer

HVO är en premium fossilfri dieselprodukt, tillverkad av 100% förnybara råvaror, som inte släpper ut någon ny koldioxid i atmosfären. Den framställs genom vätebehandling av vegetabiliska oljor och/eller animaliska fetter, och resultatet blir ett drivmedel av premiumkvalitet med en kemisk sammansättning identisk med vanlig diesel och kan därför ersätta fossil diesel fullt ut.

Ren HVO, HVO100, kan användas i dieselmotorer utan modifiering och är godkänd för samtliga fordon av marknadens ledande motortillverkare såsom Scania, Volvo, Mercedes, MAN m.fl.

Fossilfri diesel HVO är avsevärt bättre för miljön än fossil diesel, samtidigt som den levererar samma prestanda och kan användas omedelbart utan anpassning av motorer eller infrastruktur. Dessutom har HVO bättre förbränning, filtrerbarhet och köldegenskaper än andra dieselprodukter på marknaden.

För att hitta en lösning för just för ditt företag, kontakta oss redan idag.

Få ett erbjudande redan idag

”Vi är nöjda med den förnybara dieseln HVO och har haft en mycket bra erfarenhet med 100% HVO-drift.
Vi har en diversifierad fordonsflotta och produkten har fungerat utmärkt på våra storbilar, minibussar samt personbilar. Det har inte påverkat serviceintervallerna, motorerna är rena och har fungerat felfritt även under vinterförhållandena”

Biofuel Express kund, Östergötland

Marknadens renaste drivmedel

HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) är ett helt förnybart dieselalternativ baserat på vegetabiliska oljor, fettavfall, eller restprodukter från t.ex. livsmedelsindustri, jordbruk och skogsbruk, även kallat för ”2:a generations biodiesel” och ”avancerade biodrivmedel”.
Ett fordon som tankar HVO100 från Biofuel Express, kan reducera CO2-utsläppen med upp till 90 procent, jämfört med traditionell vanlig diesel.

Cetan-talet eller ’’tändvilligheten’’ för Syntetisk Diesel HVO är mellan 70-90 vilket är betydligt högre jämfört med 50-60 för fossil diesel.  Det ger extra kraft till fordonet och en mer effektiv och renare förbränning som minskar sot i motorer och reningssystem.

HVO100 uppfyller EN15940-specifikationen och standarden för dieselbränslen EN 590, förutom densiteten som är ca 7% lägre. Den fungerar utan problem på alla moderna dieselmotorer i bussar, lastbilar, personbilar och anläggningsmaskiner.

Produktdatablad

Neste MY Förnybar Diesel™ HVO100
– Fossilfri på 5 minuter

Biofuel Express är återförsäljare av världens ledande HVO100, Neste MY Förnybar Diesel™.

Neste MY Förnybar Diesel™ HVO är ett fossilfritt bränsle av premiumkvalitet som minskar växthusgasutsläppen med upp till 90% och fungerar utmärkt i alla dieseldrivna motorer utan specialanpassning.

  • Fossilfritt bränsle – ett helt förnybart och hållbart drivmedel
  • Upp till 90% lägre utsläpp av växthusgaser

  • Kan blandas med vanlig diesel

  • Överlägsen prestanda, ner till -32 grader

  • Utmärkta lagringsegenskaper, förlorar inte i kvalitet

  • Luktfri och mindre lokala utsläpp

Bara att tanka och köra!

Bli fossilfri på 5 minuter med Neste MY Förnybar Diesel
Neste MY HVO renewable Diesel

Hör mer om
Förnybar Diesel HVO

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

Läs fler nyheter