Goda nyheter för B100 Biodiesel RME Premium – En fantastisk rapsskörd väntas

Årets rapsskörd är i snabbt antågande när det gäller norra halvklotet. Utsikterna för den kommande rapsskörden ser för närvarande riktigt bra ut. De stora exportmarknaderna har redan skördat och avkastningen är hög.

Naturligtvis finns det flera faktorer som spelar in när det gäller marknadsutvecklingen och inte minst priset under den närmaste tiden. Lagren ligger i allmänhet på en lägre nivå. En riklig skörd kommer således att skapa en bättre balans i marknadsmekanismerna, eftersom efterfrågan för närvarande är stor. Detta innebär förmodligen också att vi närmar oss ett normalt RSO-pris (RapeSeed Oil).

Tyskland har också minskat sitt minimikrav på hur mycket som får komma från raps, vilket minskar den totala efterfrågan, och dessutom har stora exportmarknader för raps, som Kanada, Australien och Ukraina, en riklig skörd. Detta gäller även Tyskland, Frankrike och Polen, vilket tyder på gynnsamma priser för biodieselmarknaden inom den närmaste framtiden, särskilt för B100 Biodiesel RME Premium.

Är du intresserad av att beräkna dina bränslebesparingar genom att byta till B100 Biodiesel RME och samtidigt uppnå en CO2-reduktion på upp till 70 %?

Låt en rådgivare kontakta dig:Jag ger härmed tillåtelse för Biofuel Express att följa upp begäran via e-post eller telefon.

2022-07-04T10:50:02+02:00
Go to Top