Neste tänker om sin användning av vegetabiliska oljor från jordbruket

Neste, världens ledande tillverkare av förnybar diesel inklusive HVO100 Förnybar Diesel, försöker konstant anpassa och utöka utbudet av råvaror som används för att utveckla deras bränslen.

HVO100 Förnybar Diesel är i första hand en avancerad avfallsbaserad dieselprodukt. Den framställs bland annat av använd frityrolja, fettrester från kött- och fiskindustrin samt vegetabiliska oljor.

Vegetabiliska oljor från avancerade jordbrukskoncept är en av de framtida råvarorna som Neste arbetar med för att integrera i sitt råvarusortiment.

Framför allt har avancerade och hållbara jordbrukskoncept som inte kräver vidare användning jordbruksmark undersökts. Med dessa nya koncept ersätts inte den befintliga odlingen, och risken för indirekt markanvändning minimeras – på så sätt äventyrar produktionen inte odlingen av grödor för foder eller mat. De nya odlingsmetoderna kan förhoppningsvis användas för att utvinna större mängder vegetabiliska oljor från en mängd olika växter.
Jordbrukskoncepten omfattar till exempel vintergrödor som odlas utanför de viktigaste grödornas huvudsäsong och därmed utnyttjas jordbruksmarkens fulla potential.

Det är viktigt för Neste att öka volymen och mängden råvarorna så att man uppfyller framtidens efterfrågan som förutsätter ännu mer gröna och hållbara produkter. Därför investerar Neste mycket tid och resurser i innovation som hjälper till att hitta och utveckla nya material som kan användas i deras produktion.

Vill du veta mer om HVO100 Förnybar Diesel?

Ladda ner vår produktbroschyr för HVO100 Förnybar Diesel:

Ja tack, skicka produkt- och säkerhetsdatablad för följande produkter:Jag ger härmed tillstånd för Biofuel Express att behandla och lagra mina uppgifter.
Jag ger härmed tillstånd för Biofuel Express att kontakta mig därefter pr. mail och / eller telefon.

2022-05-23T15:44:50+02:00
Go to Top