Arbetet med att etablera den nya lastbilsstationen i Padborg framskrider enligt plan och vi förväntar oss att öppna i mitten av juni månad. Stationen kommer att utrustas med 10 körfält för tankning av tung transport, såsom lastbilar och bussar, och har en total tankkapacitet på 300 000 liter. Detta gör det till den största tankstationen i Padborg.

Stationen kommer självklart att ha Biofuel Express gröna produkter i form av HVO100 Neste MY Renewable Diesel, diesel och AdBlue.

Idealisk placering
Den nya lastbilanläggningen har en idealisk placering nära avfart 75 – Bov avfarten. Belägen nära motorvägen har anläggningen lättillgängliga in- och utfarter samt gott om utrymme för lastbilar runt pumparna. Det är också lätt att komma in till anläggningen, även med långtransport, vilket gör den till en bekväm destination för lastbilsförare.

Fler tankstationer på gång
Det nya centret i Padborg är det första av fem anläggningar som vi planerar att öppna i Danmark till att börja med. Nästa projekt är redan på gång i Nr. Alslev.