HVO är ditt klimatvänliga bränsle till din dieseldrivna båt, fritidsbåt eller yacht, utan att kompromissa med kvaliteten och säkerheten på vattnet.

 

HVO är ett 100% fossilfritt förnybart dieselalternativ till vanlig diesel, och har samma specifikation EN590 med det enda undantaget av densitet. HVO kan därför helt ersätta den vanliga dieseln eller användas som inblandning upp till 100% (HVO100).
HVO produceras från 100% förnybara och hållbara råvaror (biomass to liquid (BTL)). Biofuel Express levererar HVO som uteslutande produceras av avfall, till exempel avfall från slakteri, fiske och använd matlagningsolja, även kallat för termen “2:a generations biodiesel” och “avancerade biodrivmedel”.

 

Fossilfri HVO är marknadens renaste bränsle; klart som vatten – och som skapat för maritima ändamål.
En omfattande provkörning* utförd på motorbåtar med två motorer visade att 100% HVO hjälper med att ta itu med många dieselrelaterade utmaningar som båtägare har:

  • Genererade betydligt mindre rök
  • Ljudnivån mätt i dB var ca 2 dB lägre
  • Bränsleförbrukningen var mätbart lägre i delbelastningsområden
  • Luktfri – fri från dålig lukt som genereras av konventionellt dieselbränsle

 

HVO diesel tar bort alla bekymmer gällande bakterietillväxt i diesel (dieselpest), risken för filterblockeringar från sediment och vattenuppsamling i tanken, vilket ökar säkerheten. Samtidigt är produkten väldigt stabil för långtidsförvaring, vilket ger ett säkert lager år efter år.
HVO kräver ingen modifiering av motorn, kan användas ren eller blandas med vanlig diesel och minskar koldioxidutsläppen med upp till 90% vid 100% drift, samt avger väsentligen färre partiklar.

 

Visste du att ”Hamnbussarna” i Köpenhamn seglar på ren HVO? Läs mer här

Läs mer om fossilfri diesel HVO från Biofuel Express på www.biofuel-express.com/hvo/

 

 

Liene Norberg
ln@biofuel-express.com
+46 (0) 763 46 42 40

 

 

* Källa: www.neste.com/nexbtl-renewable-diesel-sustainable-choice-boat-owners